Partner

VHG

VHG

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is een branchevereniging voor bedrijven werkzaam in onder andere particuliere tuinen, bedrijfstuinen en in de (semi) openbare ruimte als wijken, winkelgebieden, parken en sportvelden. VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de woon- en werkomgeving. Biodiversiteit is een belangrijk element in drie concepten die wij hebben ontwikkeld: De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Nederland staat het komende decennium voor een grote verstedelijkingsopgave. Om het verlies aan biodiversiteit in het landelijk gebied en de stad terug te dringen en mogelijk te herstellen, moeten we de stedelijke biotoop zodanig integraal ontwikkelen dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit? Welke interventies, gebaseerd op natuurinclusiviteit (ecosysteemdiensten, groene infrastructuur en nature based solutions), kunnen we hiervoor doen? Hoe bereiken we een grotere betrokkenheid van stakeholders in het stedelijke gebied om concrete acties te versnellen? En hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer? 

Wij willen, samen met NL Greenlabel en Steenbreek, met deze vragen aan de slag gaan. Aan de basis liggen hiervoor de ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de resultaten van de Greendeal 1.000 hectare stedelijke natuur en de campagnes die door Steenbreek worden uitgevoerd. Het is ons doel om daarmee, naast biodiversiteit in het landelijke gebied, een werkspoor biodiversiteit in het stedelijk gebied aan het Deltaplan toe te voegen en in samenwerking met andere partners hierbij het voortouw te nemen. 

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creĆ«ren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Egbert Roozen
E-mailadres: e.roozen@vhg.org
Website: www.vhg.org