Partner

Naturalis

Naturalis

Naturalis Biodiversity Center heeft als missie biodiversiteit beschrijven, begrijpen en kennis ervan uitdragen. Wij ontdekken de natuur voor onze toekomst. Naturalis is één van de initiatoren van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met ons publieksmuseum, life science-, educatie-, citizen science en outreach-activiteiten heeft Naturalis een centrale positie in het verbinden van de Nederlanders met biodiversiteit en natuur.
Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Naturalis committeert zich voor het Deltaplan specifiek aan het creëren van draagvlak voor het Deltaplan en het delen van kennis over het Deltaplan naar het brede publiek. Naturalis speelt reeds een centrale, verbindende rol in verschillende gebiedsprocessen (o.a. in Groene Cirkels en met de provincie Zuid Holland) en committeert zich om vanaf 2019 deze projecten aan te laten sluiten (en bij te laten dragen) aan de deltalabs. Naturalis zal de resultaten van haar onderzoek (biodiversiteit, natuurlijk kapitaal, circulaire economie) inzetten in het kader van het Deltaplan.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Corine van Impelen
Emailadres: corine.vanimpelen@naturalis.nl
Website: www.naturalis.nl