Partner

Nederlandse Waterschapsbank

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. We voorzien onze klanten in de Nederlandse publieke sector van passende en zo goedkoop mogelijk financiering. Zo houden we de lasten voor burgers laag en de verduurzaming betaalbaar.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Als dé duurzame waterbank willen wij daarin het goede voorbeeld geven. Daarom zijn we al sponsor geworden van de Werkgroep Biodiversiteit onder het Platform voor Duurzame Financieringen van DNB en ook hebben we de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend waarmee we beloven om in 2024 onze impact op biodiversiteit in kaart te hebben gebracht, hier doelen aan te koppelen en er vervolgens publiekelijk over te rapporteren. Als partner van het Deltaplan willen we laten zien dat we ook in de praktijk een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel.

Wij streven ernaar om de kennis over biodiversiteit en het belang ervan te vergroten binnen de financiële sector. We gaan bijdragen aan de ontwikkeling van monitoringraamwerken voor biodiversiteitsverlies en biodiversiteitsherstel en onze financiële kennis inzetten voor het opstellen van verdienmodellen voor biodiversiteitsherstel.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Monitoring;
  • Verdienmodellen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Merel Hendriks
E-mailadres: merel.hendriks@nwbbank.nl
Website: www.nwbbank.com