Partner

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland wil zich actief in gaan zetten voor biodiversiteit in haar provincie. Ons droombeeld is dat de Flevolandse natuur floreert, de biodiversiteit herstelt en dat zowel inwoners als bezoekers genieten van de ontspanningsmogelijkheden die onze natuur biedt.

Door partner te worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hopen we in contact de komen met een netwerk aan overheden en organisaties die zich inzetten voor biodiversiteit. We hopen kennis te kunnen delen en te leren van andermans aanpak om biodiversiteit te bevorderen. Ook hopen we met ons partnerschap en vooral met onze inzet het goede voorbeeld te geven aan iedere Flevolander. Samen maken we het verschil!

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In het huidige Flevolandse coalitieakkoord staat beschreven dat de provincie Flevoland gaat werken aan een actieplan Biodiversiteit. Dit actieplan wordt opgesteld in samenwerking met betrokken gebiedspartners.

In het actieplan werken we uit op welke wijze we in de stad, het agrarisch gebied en de natuurgebieden de condities voor biodiversiteit gaan verbeteren. Verder zetten we ons in om publieke terreinen zoals bermen te blijven benutten voor het versterken van de biodiversiteit in de provincie. Dit draagt bij aan de natuurwaarden, een gevarieerd landschap en de grondkwaliteit. Samen met partners zetten wij ons in voor het versterken van de soortendiversiteit in de bermen van onze (water)wegen. Als bijvriendelijke provincie vinden het belangrijk om ruimte te creëren voor insecten in ons beheergebied.

Ook vinden we het belangrijk dat inwoners en bezoekers genieten van de natuur in Flevoland, wij hebben een rijk aanbod aan wandel-, MTB, skate- en fietsroutes en natuurobservatiepunten. Dit draagt ook bij aan de bewustwording over de natuur en het belang van het herstel van biodiversiteit.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving; 
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jasper Buijs
E-mailadres: jasper.buijs@flevoland.nl