Partner

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Gelderland is de groenste provincie en dat willen we blijven. Wij werken aan sterkere natuur, meer variatie aan planten- en diersoorten en een goede samenhang van deze soorten. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. Wij doen dit in heel Gelderland: niet alleen in natuurgebieden, maar ook op het platteland en in stad en dorp.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen de variatie aan planten en dieren in Gelderland vergroten. Daarom versterken we onze natuurgebieden en maken we bossen vitaler. Maar ook buiten natuurgebieden werken we aan de biodiversiteit. Zo zorgen we voor meer groen en diversiteit bij de boer, langs wegen, in en langs watergangen en in de stad. Hiermee vergroten we de overlevingskansen van planten- en diersoorten. De natuur is hierdoor minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is belangrijk voor schoon water, minder klimaatverandering en voedselproductie. In ons Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit laten we zien wat we doen om Gelderland groener te maken en de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we samen met onze partners en met alle inwoners van Gelderland. Daarnaast helpen we boeren met een duurzame toekomst door onder andere natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Wat bijdraagt aan een groen Gelderland met meer biodiversiteit. Lees hierover in de kadernota ‘Gelderse boer van de toekomst’.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Monitoring;
  • InfraNatuur.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Programma Natuur
E-mailadres: post@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl/Natuur