Partner

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit wil, in samenwerking met partners, bijdragen aan het omkeren van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een integrale benadering van de groene ruimte, waarin ecologische oplossingen met economische, sociale, cultuurhistorische, bestuurlijke en juridische kaders verbonden worden. Onderzoekers werken samen met studenten en de praktijk aan deze integrale aanpak met maar één doel een positieve trend ontwikkelen voor de biodiversiteit. 

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De biodiversiteitscrisis is veel meer dan een ecologische crisis alleen; het raakt aan onze culturele waardenkaders, aan onze gezondheid, ons openbaar bestuur en onze economische verdienmodellen. De Radboud Universiteit heeft als brede universiteit de wetenschappelijke expertise in huis om op alle perspectieven een goede bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel. We hebben onze expertise onlangs gebundeld in het interdisciplinaire onderzoeksconsortium Healthy Landscape.

Healthy Landscape draagt bij aan biodiversiteitsherstel niet alleen door de wetenschappelijke benaderingswijzen van onze leefomgeving bij elkaar te brengen, maar door deze ook te operationaliseren met onze partners uit de praktijk. Op die manier ontstaat een vorm van multidisciplinair actie-onderzoek waarbij onze kennis direct voortkomt uit de praktijk, om daar ook onmiddellijk weer een positieve bijdrage aan te leveren.

Op het gebied van kennis en innovatie wil Healthy Landscape zich hard maken voor het beter benutten van beschikbare data en kennis over ecologie. We willen de effectiviteit van maatregelen en beleid concreet zichtbaar maken en zo een brug slaan tussen landelijke monitoring en lokale ingreep. Daarnaast zijn onderzoekers van het Healthy Landscape consortium verantwoordelijk voor het onderzoek in het Living Lab Ooijpolder. Uitvoering zal in nauwe samenspraak plaatsvinden met een begeleidingscommissie van het Deltaplan, waarmee de Radboud Universiteit direct gaat bijdragen aan uitvoering van het Deltaplan.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hans de Kroon
E-mailadres: h.dekroon@science.ru.nl
Website: www.ru.nl/healthy-landscape