Partner

TAUW

TAUW

TAUW is een advies- en ingenieursbureau dat werkt aan het vormgeven van een vitale leefomgeving. Een leefomgeving waarin menselijk en natuurlijk kapitaal kunnen floreren. Dat doen we met meer dan 1200 toegewijde professionals, impactvolle oplossingen en waardevolle partnerschappen. In Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje.

Wij zien biodiversiteit als de sleutel tot die vitale leefomgeving. Rijke biodiversiteit leidt tot gezonde ecosystemen en prachtige, toekomstbestendige natuur. Daarom werken we samen met partners en opdrachtgevers aan het behoud en herstel van biodiversiteit voor een vitale leefomgeving. Wij zijn er trots op om partner te zijn van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: It’s not just a daily job, it’s… a living ambition!

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij geloven in de kracht van teamwork. In samenwerking met alle betrokkenen om een duurzame wereld voor toekomstige generaties te realiseren. Die overtuiging wordt tot op directieniveau gevoeld. Daardoor ontwikkelen we oplossingen waarmee biodiversiteit niet alleen maatschappelijke meerwaarde oplevert, maar ook rendement voor bedrijven.

Zo werken we bijvoorbeeld samen met gemeentes, provincies, waterschappen, (industriële en energie-) bedrijven en projectontwikkelaars en aannemers aan integrale projecten waarbij bijvoorbeeld een stedelijk of landelijk gebied opnieuw wordt ontwikkeld en biodiversiteitsherstel direct wordt meegenomen, zodat het onderdeel wordt van het plan.

Daarnaast zoeken we samen met beheerders van bedrijventerreinen naar mogelijkheden voor een meer biodivers terrein. Juist door onze kennis vanuit verschillende invalshoeken - zoals klimaat, energie en bodem - integraal in te zetten, biedt TAUW de meerwaarde in projecten die we samen met onze opdrachtgevers uitvoeren.

Wij werken op verschillende manieren aan het herstel van de biodiversiteit:

  • Wij brengen het thema biodiversiteit proactief in bij opdrachtgevers in (integrale) projecten wegen het mee in de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ook als dit in eerste instantie niet tot de scope van een project behoort;
  • We nemen (indien gewenst) natuurinclusieve kansen op in rapportages waarin ontwikkelingen aan de Wet natuurbescherming getoetst worden. Dit helpt ons toelichten dat enkele soorten beschermen niet hetzelfde is als biodiversiteit;
  • Wij dragen bij aan de transitie in het landelijk gebied door onze kennis van onder andere de bodem, water en stikstofproblematiek integraal te benutten. Zo publiceerden wij in april 2021 een verkenning op dit thema gepubliceerd in opdracht van het ministerie van LNV en Binnenlandse Zaken;
  • We dragen bij aan (monitorings)oplossingen op het vlak van biodiversiteit. Wij hebben veel kennis van bodem, water en ecosystemen en het meten en monitoren van parameters hiervan. Resultaten kunnen wij snel en overzichtelijk verwerken en presenteren. Onze tool “(S)Ken je sloot” (waarbij boeren hun eigen slootwaterkwaliteit monitoren) was al succesvol bij Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, die ook aangesloten is als partner bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Met ons commitment dragen we bij aan het Deltaplan. Samen met andere partners en supporters zullen we bijdragen door onze kennis te delen door bijvoorbeeld webinars te organiseren of deel te nemen aan verschillende werkgroepen van het Deltaplan.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Frank Aarts
E-mailadres: frank.aarts@tauw.com
Website: www.tauw.nl