Partner

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.
Wij vertegenwoordigen de waterschappen in het nationale en internationale speelveld. Ook behartigen wij de belangen van de waterschappen en stimuleren wij kennisuitwisseling en samenwerking.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij hebben een ambitie geformuleerd om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid de biodiversiteit te versterken.

In onze ambitie, die we Biokompas hebben genoemd, zijn de volgende punten opgenomen:
- Waterschappen erkennen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor biodiversiteit.
- Waterschappen zijn deel van een netwerk dat ze willen versterken.
- Waterschappen maken ook met kleine ingrepen een groot verschil.
- Waterschappen wegen biodiversiteit mee met elke opgave.
- Waterschappen werken samen en staan open voor initiatieven van derden.

Onderdeel van deze gezamenlijke aanpak is het werken met de "Trias voor natuurinclusief werken", waarbij schade aan biodiversiteit wordt vermeden, dan wel gecompenseerd en kansen om de biodiversiteit te versterken, zo veel mogelijk worden meegenomen.

Wij zullen onze invloed aanwenden om de robuustheid van de natuurlijke systemen en de biodiversiteit, te vergroten.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Coherente wet en regelgeving;
  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie;
  • Monitoring;
  • Verdienmodellen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Anke van Houten
E-mailadres: ahouten@uvw.nl
Website: www.uvw.nl