Partner

Vivara (Pro)

Vivara (Pro)

Voor ons, Vivara en Vivara Pro, is biodiversiteit het startpunt in onze missie, visie, proposities en doelstellingen. Met het ontwikkelen, produceren en verkopen van onze natuurbeschermingsproducten en uitrollen van onze projecten willen we maar één ding: bijdragen aan bevorderen van biodiversiteit en natuurbeleving. Daarom werken we in Nederland al 25 jaar intensief samen met Vogelbescherming Nederland, maar ook de Zoogdiervereniging, Natuurmonumenten en andere partners.

Bij Vivara zijn we dagelijks bezig met het ontwikkelen, produceren en verbeteren van producten voor een diervriendelijke tuin. Dit doen we door hoogwaardige, innovatieve producten te ontwikkelen volgens onze eigen werkwijze. Zo zijn we er zeker van dat zowel dier als mens voordeel heeft van onze producten. Iets waar we trots op zijn!

Vivara Pro is dé expert in Europa om professionele projecten uit te voeren en producten en diensten aan te bieden voor mitigatie, verbetering van de biodiversiteit, flora en fauna compensatie en duurzaamheid. Dit doen we veelal in nauwe samenwerking met verschillende groene partners.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In ons hele bedrijf is natuur en biodiversiteit verweven. Wij zetten ons actief in om samen projecten op te zetten met partners, overheden en diverse professionele bedrijven. Omdat wij dit zowel aan de professionele kant doen als aan de consumenten kant, kunnen we projecten laten 'landen' bij de consumenten die er concreet structureel verschil mee kunnen maken.

Met Vivara Pro werken wij onder andere aan onderstaande projecten:

  • Kampong: Wij willen SV Kampong de meest duurzame en groenste sportvereniging van Nederland maken. Met deze gedachte gingen onze adviseurs op pad. Op het terrein van SV Kampong is eerst onderzoek uitgevoerd door onze adviseurs om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er gedaan kon worden. Er waren vier uitgangspunten die centraal stonden tijdens dit project. Zo moest de eikenprocessierups aangepakt worden, emelten en engerlingen bestreden worden, een aantal zichtplekken opgeknapt worden en willen we meer beleving en educatie creëren. Voor de bestrijding van de eikenprocessie rups zijn verschillende kasten voor koolmezen en vleermuizen geplaatst, maar ook bloemrijke stroken ingezaaid en insectenwanden geplaatst voor het bevorderen van insecten. Een speciale spreeuwentil is geplaatst voor het bestrijden van emelten en engerlingen. Voor de educatie en beleving zijn verschillende voorzieningen zichtbaar gemaakt voor bezoekers. Daarbij zijn ook borden geplaatst die bezoekers informeren over de biodiversiteit in de omgeving.
  • Efteling: Vanaf 2007 is er al een uitstekende samenwerking tussen ons en de Efteling. Zo hebben wij meer dan 300 verschillende nestkasten en vleermuizenkasten geplaatst op het terrein van de Efteling. Deze worden door ons bijgehouden en gemonitord. Zo wordt er een overzicht bijgehouden voor de bezetting per vogelsoort. Aan de hand van dit overzicht en de bezettingsgraad kunnen er weer nieuwe aanbevelingen en adviezen worden gegeven voor het komende jaar.
  • Houbensteyn B.V.: Wij zijn ingeschakeld om meer biodiversiteit rondom de nieuwe zichtstal en de afwateringsvijver te creëren. De verloren gegane flora en fauna op die locatie dient gecompenseerd te worden. Zo hebben wij eerst onderzoek gedaan naar de lokale flora en fauna en gekeken welke soorten ondersteuning nodig hebben. Op basis van deze gegevens is een duurzaam ontwerpplan gepresenteerd. In het ontwerpplan zijn voorzieningen opgenomen voor (roof)vogels, vleermuizen en insecten zoals vlinders en (solitaire) bijen.

Voor Vivara zetten wij ons onder andere via onderstaande projecten in om biodiversiteitsherstel meer onder de aandacht te brengen:

  • Ambassadeurs en influencers: Samen met groene influencers en ambassadeurs waaronder ornitholoog Nico de Haan en birder Arjan Dwarshuis, doen we er alles aan om mensen nóg meer te inspireren en bewustwording te creëren wat betreft tuinleven, biodiversiteit en natuurbeleving. Dit doen we door op diverse (online) plekken, daar waar onze doelgroep te vinden is, tips, ervaringen en inspiratie te delen via blogs, video’s, evenementen, nieuwsbrieven en social media.
  • Supportcenters: Wij zijn bij verschillende natuurgebieden, recreatieterreinen en horecabedrijven vertegenwoordigd met producten, informatieborden en flyers om bezoekers te attenderen op het belang van het helpen van tuindieren en het verbeteren van de biodiversiteit in en om huis. Voorbeelden zijn Landal Greenparks, Nationaal Park De Maasduinen en GaiaZOO.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis en innovatie
  • Infranatuur
  • Monitoring

 

Meer informatie
Contactpersoon: Bastiaan de Jong
E-mailadres: bastiaan.dejong@vivara.nl
Website: www.vivarapro.com, www.vivara.nl