Skip to main content

Boeren aan het roer

< Terug naar het overzicht

Boeren aan het roer

Een gezonde bodem, schone wateren en soortenrijke landschapselementen zoals heggen, houtwallen en akkerranden zijn doorslaggevend voor de biodiversiteit in het agrarische landschap. Daar liggen op dit moment nog veel kansen. Daarom gaan boeren in dit citizen science project aan de slag met de aanplant van groen en monitoring voor meer biodiversiteit. Dit alles doen ze in samenwerking met burgers. Samen onderzoeken ze hoe het ervoor staat op het boerenerf en brengen ze knelpunten in kaart, om daar vervolgens natuurinclusieve oplossingen voor te vinden.

Het project ontving in 2021 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Doel van het project is om de boer meer grip op biodiversiteit en natuurontwikkeling te geven. De metingen die boeren in dit project verrichten helpen om de potentie en noodzaak voor verhoging van de biodiversiteit in kaart te brengen. Dit inspireert de boer om de stap te zetten van theorie naar praktijk en helpt om gericht acties uit te voeren en bij te sturen waar nodig. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van Freshwater Watch, de Soil Health Toolkit en BIMAG. 

Meer weten?
Neem dan contact op met Jeroen van der Brugge via j.van.der.brugge@aeres.nl.

-
+
-