Groene verbindingen Hondsrug Haren

< Terug naar het overzicht

Groene verbindingen Hondsrug Haren

Project Groene Verbindingen Hondsrug Haren, dat een financiële bijdrage heeft ontvangen vanuit het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds, is opgezet omdat veel inwoners van Haren zich zorgen maken over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren. De werkgroep Bloeiende Bermen van SLGH heeft de regie en werkt nauw samen met Landschapsbeheer Groningen. De werkgroep onderhoudt contacten met betrokken boeren, perceeleigenaren en vereniging Dorpsbelangen.

De missie van het project is de biodiversiteit van de omgeving van Onnen, Glimmen en Noordlaren te vergroten en een brug te slaan tussen de verschillende werelden van agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding bij bewoners, boeren, recreanten en de gemeente Groningen. Activiteiten binnen het project zijn o.a. het in kaart brengen van bijzondere locaties, organiseren van informatiebijeenkomsten, ecologisch beheer en aanleg van twee bijenidylles en akkerranden.

Het project werkt aan structureel biodiversiteitsherstel door te zorgen voor een robuuster netwerk voor biodiversiteit én kennisdeling. Deelname aan het project betekent dat een eigenaar zich voor minstens 5 jaar bindt aan ecologisch beheer. Daarnaast moet het markeringssysteem leiden tot structurele bescherming van biodiversiteit.

Heb je vragen over dit project? 
Neem dan contact op met Amanda le Grand.

-
+
-