Skip to main content

Lekker Landschap Krommerijn

< Terug naar het overzicht

Lekker Landschap Krommerijn

Lekker Landschap Krommerijn gaat over toevoegen van eetbare gewassen in bestaande en nieuw aan te leggen landschapselementen. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot, krijgt het element weer de aandacht die het verdient en met de oogst kunnen bijzondere eerlijke producten worden gemaakt die additioneel inkomen opleveren om het element in stand te houden en te versterken. Landschapselementen hebben door de eeuwen heen altijd veel nut en waarde gehad. Het leverde geriefhout als balk- en plankhout, bonenstaken, takkenbossen gereedschapstelen, maar ook vruchten en noten. Daarnaast zorgde voor beschutting en afscherming. Veel van deze waarde wordt niet meer benut in deze moderne tijd en dat is jammer. Hierdoor neemt het aantal landschapselementen af in aantal, kwaliteit en waarde. Terwijl het zo belangrijk is voor ons (cultuur)landschap. Door nu eetbare soorten toe te voegen in landschapselementen en deze te oogsten en te vermarkten versterken we de biodiversiteit en voegen we additioneel inkomen toe voor de eigenaar. Hiermee wordt het element ook weer betaalbaar. Het levert een gevarieerd landschapsbeeld op en bijzondere producten. In een pilotjaar willen we een korte keten opzetten met grondeigenaren, verwerkers en vermarkters. We gaan verschillende soorten landschapselementen aanplanten (die hier thuis horen) met meer eetbare soorten in struiken, bomen, maar ook kruiden. Een eerste lijn met drie houdbare producten opzetten en het (landschaps)verhaal als merk uitwerken. Als dat gelukt is willen we de opgedane kennis evalueren en delen als open source, zodat ook in andere delen van het land , ditzelfde concept kan worden uitgerold met hun landschapselementen. Daarnaast gaan we na het pilotjaar het project voorbereiden voor opschaling naar de agrarische sector. We werken in dit project samen met grondeigenaren, lokale verwerkers, voedselbosmensen, agrariers, adviseurs van wilde planten met kennis van teelt, producten en haalbaarheid en samenwerkende gemeenten georganiseerd in de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Meer weten?
Neem dan contact op met Walter Jaaltink w.jaaltink@bunnik.nl Website: krommerijnlandschap.nl  en lekkerlandschap.nl 

-
+
-