Skip to main content

Oase voor wilde bijen

< Terug naar het overzicht

Oase voor wilde bijen

Aan de rand van het dorp, tussen een dorpsbosje, woningen en het weidse akkerland, groeit een "oase voor wilde bijen en hommels". Gerealiseerd door Landschapsbeheer Groningen, de gemeente Het Hogeland, Gradiƫnt Natuurbeheer en bewoners. Een plek waar wilde bijen en andere insecten zich thuis voelen. Hier vinden deze insecten voedsel, huisvesting en bescherming. Zo dragen we ons steentje bij aan het behoud van bedreigde inheemse insecten, die vroeger veel voorkwamen in dit gebied, maar nu dreigen te verdwijnen. Op een terrein van 600m2 proberen we langzaam maar zeker de vruchtbare, zware kleibodem te verschralen. Er hebben jarenlang paarden gestaan en het maaisel is altijd blijven liggen. In 2020 zijn we begonnen met verschralen. De bovenste grondlaag is afgeplagd. We voeren een terughoudend maaibeleid. Dit betekent twee keer per jaar op ecologische wijze maaien, waarbij we het maaisel afvoeren. Er zijn fruitbomen en klimplanten geplant en we hebben inheemse bloemen gezaaid. We willen, ook voor de herkenbaarheid, een bijenhotel plaatsen. De komende jaren wordt de aangrenzende bosrand insectvriendelijker gemaakt.

Meer weten?
Neem dan contact op met Peter van der Mark via pcwvdmark@gmail.com of 06-83717138.
Facebook: fb.me/bijenoaseeenrum

-
+
-