Supporter

Stichting Beelease

Stichting Beelease

Stichting Beelease is een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en kweken van (resistente) honingbijen, honingproductie en de kweek van waardplanten. Stichting Beelease zet zich in voor het behoud van de honingbij en wil graag mens en natuur verbinden. Door een programma van onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuïteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op korte en lange termijn. 

 

Waarom vindt Stichting Beelease biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De insecten komen ruimte kort. Door de verstedelijking en intensieve landbouw is het steeds lastiger voor bijen om zich te kunnen manifesteren. Daarom activeert Stichting Beelease in samenwerking met de Gemeente Amsterdam sinds 2012 de bewoners om kilometers aan bloemenzaden uit te zetten.

 

Hoe werkt Stichting Beelease aan biodiversiteitsherstel?
We inventariseren de perkjes, grasvelden, de bermen en overleggen met de afdeling groen van de Gemeente Amsterdam waar de plaggen door minimaal 30 soorten zaden van een- en meerjarige drachtplanten gezaaid worden. Vier maal per jaar organiseren we de bijeenkomsten met de adoptanten van de Bloemenlinten in Noord. Via de website van Beelease kan je een Bloemenlint adopteren. 

 

Meer informatie
Contactpersoon: Dirk Dekker
Emailadres: info@beelease.nl
Website:
www.beelease.com