Skip to main content

Supporter

BiodiverStiens

BiodiverStiens

De stichting BiodiverStiens zet zich in om Stiens, een dorp in de provincie Friesland, biodiverser te maken. In onze omgeving is, net als in vele andere delen van Nederland, sprake geweest van een enorme schaalvergroting in de agrarische sector met als gevolg dat veel soorten planten en insecten in aantal zijn achteruitgegaan.

 

Waarom vindt BiodiverStiens biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij vinden biodiversiteit belangrijk, omdat we op een punt zijn aanbeland waar, als we zo doorgaan, er geen weg terug is. We moeten alle krachten samenbundelen om de biodiversiteit te stimuleren waar dat maar kan, een grote uitdaging. Lokale initiatieven, zoals de onze, kunnen een belangrijke rol spelen als schakel tussen burgers, boeren en overheden.

 

Hoe werkt BiodiverStiens aan biodiversiteitsherstel?
Wij werken op verschillende manieren aan het herstel van biodiversiteit. Zo hebben wij ons in 2020 succesvol ingezet voor het aanleggen van bollenlinten op diverse locaties. In totaal zijn er 60.000 bollen gepoot. Ook hebben we op verschillende locaties insectenvriendelijke bomen en struiken geplant. Daarnaast hebben we een educatieproject over bloemzaad voor bijen uitgevoerd op lokale basisscholen.
Dit alles hebben wij kunnen uitvoeren met financiƫle ondersteuning van de provincie Friesland.

Bij onze projecten staan informatieborden met QR codes die verwijzen naar relevante informatie. Informatie waardoor de bewoners zelf ook eigen initiatieven kunnen delen. Veel bewoners hebben nu bijvoorbeeld een boomspiegel of een stukje openbaar groen geadopteerd.

Ons volgende project is het realiseren van een voedselbos/pluktuin van ca. 5000 m2 op een prominente locatie. Ook maken wij plannen om op de lange(re) termijn samen te werken met agrariƫrs in de regio om eentonige landschapselementen om te vormen naar "stepping stones": voedselrijke gebieden zodat insecten en alles wat daarmee samenhangt er ruim voldoende voedsel kunnen vinden.

Wij publiceren regelmatig over onze activiteiten op sociale media en in de lokale pers. Onze bekendheid neemt hierdoor toe, waardoor steeds meer burgers zich bewust worden van het belang zich en wellicht ook willen inzetten voor het herstel en behoud van de lokale biodiverstiteit.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hans Bosman
Emailadres: biodiverstiens@hotmail.com
Website: www.facebook.com/StichtingBiodiverStiens