Skip to main content

Supporter

Bodemliefde

Bodemliefde

Bodemliefde zet zich in om de functionele biodiversiteit te bevorderen. Dit doet Bodemliefde door landbouwbedrijven te adviseren over natuurinclusieve oplossingen voor bodembeheer. Ook biedt Bodemliefde een alternatief voor kunstmest. We zamelen lokale, groene reststromen in en verwerkt die tot bodemverbeteraar en plantenvoeding.

 

Waarom vindt Bodemliefde biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij zijn volledig afhankelijk van biodiversiteit voor onze voeding en leefomgeving. De bodem is hiervoor de basis. Iedereen kan bijdragen aan het bodemvoedselweb voor gezonde en duurzame plantengroei. Een vruchtbare bodem zit vol met leven en kan gezien worden als de opmaat naar duurzame teeltsystemen in een gezonde omgeving.

 

Hoe draagt Bodemliefde bij aan biodiversiteitsherstel?
Een voorname oplossing van Bodemliefde is de toepassing van compostthee. Compostthee is rijk aan gunstige micro-organismen die de bodembiologie stimuleren. Het kan zowel op bodem als blad worden toegepast. De micro-organismen brengen voedingsstoffen in de bodem in kringloop en onderdrukken ziekteverwekkers. Het gebruik van compostthee is dus een natuurlijke manier om bodemleven te stimuleren, plantengroei te bevorderen en de functionele biodiversiteit te vergroten. Bodemliefde is actief in akker- en weiland, horticultuur en op golfbanen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Bob Klein Lankhorst
Emailadres: bob@bodemliefde.nl
Website: www.bodemliefde.nl