Skip to main content

Supporter

Biodiversity XL

Biodiversity XL

Om de kennis over de Nederlandse biodiversiteit te vergroten is een nationale aanpak van het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Daarom hebben in 2020 Naturalis Biodiversity Center, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ-NWO) en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW hun krachten gebundeld in The Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research, kortweg: BiodiversityXL. De universiteiten zijn hierbij zeer betrokken.

Wij hebben als doel om de integrale kennis over Nederlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten in alle milieus. Meer fundamentele kennis van biodiversiteit en ecologie is nodig om effectief beheer en herstel van biodiversiteit te realiseren. Wij stellen ons onderzoek integraal beschikbaar.

 

Waarom vindt Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Het verlies aan biodiversiteit is een van de belangrijkste bedreigingen voor de mensheid en dit heeft een steeds sterkere maatschappelijke en economische impact. De activiteiten gericht op herstel blijken niet altijd te werken. Voor effectief beheer en herstel van de biodiversiteit is meer fundamentele kennis van biodiversiteit en de ecologie erachter nodig.  

 

Hoe werkt Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research aan biodiversiteitsherstel?
Bij ons draait alles om biodiversiteit. Wij dragen in co-creatie met onze omgeving substantieel bij aan het beantwoorden van de belangrijke maatschappelijke vragen op het gebied van biodiversiteit en ecologie. Binnen de vier instituten werken circa 800 medewerkers aan onderzoek, onderwijs en outreach, waarmee miljoenen Nederlands – scholieren, museumbezoekers, (amateur)wetenschappers, wetenschappelijk geïnteresseerden, beleidsmedewerkers, bedrijven, overheden en natuurliefhebbers – worden bereikt. Ieder jaar worden er vele studenten opgeleid op het gebied van de biodiversiteit en ecologie. Samen beheren de instituten een groot deel van de cruciale nationale onderzoeksfaciliteiten voor de groene levenswetenschappen met state-of the-art laboratorium faciliteiten en apparatuur, de nationale onderzoeksvloot voor kust, zeegaand en oceanografisch werk, en de infrastructuur om bacteriën, schimmels en alle meercellige flora en fauna te identificeren en te monitoren. Het beschrijven, bestuderen en behouden van biodiversiteit en ecosystemen is het uitgangspunt. 

 

Meer informatie
Contactpersoon: Maaike van de Kamp-Romijn
Emailadres: maaike.vandekamp-romijn@naturalis.nl
Website: www.biodiversityxl.nl