Supporter

De Bosgroepen

De Bosgroepen

Als onafhankelijke coƶperatieve vereniging van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen, werken we samen met onze leden dagelijks zorgvuldig aan het duurzaam beheren, herstellen en ontwikkelen van bos en natuur. Ons vakmanschap richt zich op alle onderdelen van het beheer. Van onderzoek, advies en planontwikkeling, tot de uitvoering in het veld. Onze kracht zit hem in de unieke combinatie van specialistische kennis en praktische ervaring. Daardoor kunnen we onze leden op allerlei gebieden adviseren en tegelijk ook ontzorgen bij de realisatie van de meest uiteenlopende projecten en maatregelen.

 

Waarom vinden De Bosgroepen biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Om de bossen en natuurgebieden weerbaarder en zo toekomstbestendig te maken, is het herstellen en verhogen van de biodiversiteit cruciaal! Investeren in een optimale biodiversiteit is wat ons betreft dan ook de sleutel tot gezonde bossen en natuurgebieden. Vandaar dat we samen met onze leden heel bewust inzetten op een duurzaam beheer en het realiseren van waardevolle (herstel)maatregelen. Zo creƫren we kansen voor de flora en fauna en daarmee een herstel en verhoging van de biodiversiteit.

 

Hoe werken De Bosgroepen aan biodiversiteitsherstel?
Het herstellen en verhogen van de biodiversiteit is erg belangrijk in het dagelijks beheer en de uiteenlopende projecten die we samen met onze leden realiseren. Ook zijn we actief bezig met uiteenlopende onderzoeken. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar bodemgesteldheid en hydrologie, om de kansen voor het herstel van de biodiversiteit optimaal in beeld te brengen. Kennis en ervaringen die we opdoen bij onze onderzoeken zetten we in bij de realisatie van uiteenlopende beheer- en herstelmaatregelen en waardevolle projecten. Allen met een eigen doel; van regulier beheer tot het herstel en de ontwikkeling van bos en natuur, in onder andere vennen, heidegebieden, bossen en beekdalen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Nicole Olland
Emailadres: n.olland@bosgroepen.nl
Website: www.bosgroepen.nl