Supporter

Diana Natuurlijk

Diana Natuurlijk

Diana Natuurlijk is een eenmanszaak. Als burger ben ik actief als vrijwilliger in diverse organisaties, verenigingen, stichtingen en werkgroepen. Dit doe ik omdat ik een schakel wil zijn tussen mensen in die verschillende structuren. Vrijwel alle partijen waar ik voor werk hebben iets te maken met natuur. Ik kan, door bij al die partijen als vrijwilliger te werken, mensen uit die verschillende geledingen met elkaar in contact brengen. Daar zit mijn belangrijkste motivatie, de kennis en kunde voor elkaar beschikbaar maken en samenwerking creëren.

 

Waarom vindt Diana Natuurlijk biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteitsherstel is noodzakelijk om het leven op aarde mogelijk te maken voor toekomstige generaties. Dit gaat hand in hand met klimaatherstel en bodemherstel. De bodem het het bodemleven zijn de laatste tientallen jaren ernstig verstoord en die achteruitgang moet nu gekeerd. We kunnen leven mèt de natuur en op die wijze een gezonde bodem en een gezond leven garanderen, klimaatverandering tegengaan en ten goede keren.

Ik verhuisde in 2016 naar de Betuwe vanuit de stad met het idee in de natuur te gaan wonen. Daar ben ik toch wel geschrokken van de wijze waarop landbouwgrond wordt ingezet voor met name monoculturen. De achteruitgang van biodiversiteit en het misschien wel totaal verdwijnen van soorten kan ik niet laten zomaar gebeuren.

 

Hoe werkt Diana Natuurlijk aan biodiversiteitsherstel?
Voor de vlindertuin Tiel bracht ik IVN natuureducatie West Betuwe in contact met de vlindertuinvrijwilligers  in Tiel, zij zetten nu samen nieuwe projecten in gang, een insectenkunde kan helpen met het opzetten van de jaarlijkse inventarisatie van vlinders en/of andere insecten. Daarnaast heb ik voor kinderen een voorlichting gedaan over planten en bestuivers. Die kennis doe ik op bij de Imkervereniging West Betuwe en de daaruit ontstane vereniging Bij Bewust Betuwe. We zorgen voor cursussen op het gebied van ecologisch beheer voor bestuurders van gemeenten, een Wilde Bijenverhalen schrijfwedstrijd voor kinderen i.s.m. bibliotheek Rivierenland, cursussen over biodiversiteit voor imkers.

Namens de Nederlandse Bijenhouders vereniging NBV Nederland ben ik Regionaal Ambassadeur Biodiversiteit ( Gelderland). Bij het IVN werk ik als natuurgids en heb ik de opleiding tot natuurwijzer gedaan. Om zowel volwassenen mee naar buiten te kunnen nemen als speelse natuur buitenactiviteiten te kunnen uitvoeren met kinderen. Opdat zij ervaren dat natuur boeiend en verrassend is. Inmiddels ook alweer twee jaar onderdeel van de werkgroep Voedselbos van BetuweWind coöperatie. We hebben een optie op een stuk grond van 10 hectare waarop we een voedselbos willen aanleggen, ook in coöperatieve vorm waarbij educatie en meewerken aan de eigen voedselvoorziening een speerpunt is. Verder probeer ik interessante natuurweetjes op LinkedIn onder de aandacht te brengen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Diana van Dam
Emailadres: diana@diananatuurlijk.nl
Website:
www.diananatuurlijk.nl