Supporter

EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten doet onderzoek aan ongewervelde dieren in Nederland. We verzamelen verspreidingsgegevens, publiceren zowel op papier als digitaal en leveren waar mogelijk een bijdrage aan de bescherming van insecten en andere kleine dieren.

 

Waarom vindt EIS Kenniscentrum Insecten biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Ongewervelde dieren maken met 25.000 soorten de helft van de Nederlandse biodiversiteit uit. Als we Nederland op een meer natuurlijke manier kunnen inrichten, dan zullen ongewervelde dieren daar zeer positief op reageren.

 

Hoe werkt EIS Kenniscentrum Insecten aan biodiversiteitsherstel?
We documenteren welke soorten ongewervelde dieren in ons land voorkomen. Dat is nog niet voor alle groepen goed bekend en bovendien is de fauna ook in beweging, onder meer door klimaatverandering. Daarnaast maken we voor de beter bekende groepen rode lijsten en doen we specifiek onderzoek naar kwetsbare soorten. Ook zijn we betrokken bij het ontwikkelen van automatische insectencamera's (Diopsis), waarmee de toekomstige ontwikkelingen in insectenpopulaties goed kunnen worden vastgelegd.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Roy Kleukers
Emailadres: roy.kleukers@naturalis.nl
Website:
www.eis-nederland.nl