Supporter

Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Nijmegen, oudste stad van Nederland, was in 2018 European Green Capital. Sindsdien staan duurzaamheid en biodiversiteit nog hoger op de agenda.

 

Waarom vindt de gemeente Nijmegen biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteit is essentieel voor een gezond ecosysteem. En een gezond ecosysteem is essentieel voor een leefbare toekomst, voor onszelf en de wereld om ons heen. Wij zetten ons als gemeente in voor biodiversiteitsherstel om zowel het goede voorbeeld te geven aan onze inwoners als om het potentieel van de stad te benutten. Door de vele, verschillende habitats kan een stad in potentie een grote biodiversiteit herbergen. Wij hebben dat al deels in onze parken en groenverbindingen, maar het kan nog beter.

 

Hoe werkt de gemeente Nijmegen aan biodiversiteitsherstel?
Wij proberen biodiversiteit in veel plannen mee te nemen. Zo hanteren we bij de stadsuitbreiding in Nijmegen Noord een soortenmanagementplan en een toolbox voor natuurinclusief bouwen. Daarmee vragen we van de ontwikkelaars om bij elk project de natuur mee te nemen in hun plannen.

Tegelijk werken we naar een maaibeleid waarbij de hele stad ecologisch gemaaid wordt. We zijn daar in 2021 mee begonnen in twee stadsdelen, de rest volgt later dit jaar of uiterlijk voorjaar 2022. Eenzelfde omslag in werkwijze willen we maken bij het beheer van ander groen.

Naast de projecten die we zelf ondernemen in de openbare ruimte, stimuleren we inwoners en organisaties om bij te dragen aan het groen in de stad. Inmiddels zijn er talloze groengroepen, groepen die een stukje groen hebben geadopteerd en vrijwilligers die monitoren of beheren. En we laten zelf regelmatig monitoringsprojecten uitvoeren om de biodiversiteit in de gaten te houden.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Ingeborg Swart
Emailadres: i.swart@nijmegen.nl
Website: www.nijmegen.nl