Supporter

Hoeksche Waard Zoemt

Hoeksche Waard Zoemt

De organisatie Hoeksche Waard zoemt bestaat uit ongeveer 45 deelnemers die samen de schouders eronder zetten om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te verbeteren. Dit doen zij in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard.

Onze deelnemers zijn actief in verschillende werkgroepen. De deelnemers van de werkgroepen zijn bewoners en vertegenwoordigers van allerlei organisaties in de Hoeksche Waard zoals WaterNatuurlijk HD, Hoekschewaards Landschap, Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gemeente Hoeksche Waard, Velt ZHE, Rijkswaterstaat, Imkersvereniging HW en Rietgors/CCHW.

 

Waarom vindt Hoeksche Waard zoemt biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
In 2019 is de organisatie opgericht naar aanleiding van een oproep van de Gemeente Hoeksche Waard om mee te denken over het onderwerp ‘insectensterfte’. Het doel en de drijfveer samen werken aan herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard.

 

Hoe werkt Hoeksche Waard zoemt aan biodiversiteitsherstel?
De verschillende werkgroepen van Hoeksche Waard zoemt komen apart en gezamenlijk regelmatig bijeen om de te organiseren activiteiten te bespreken. Voorbeelden van activiteiten zijn; het planten van bomen, het initiëren van een cursus Keurkleur van de Vlinderstichting, het uitreiken van zakjes akkerrandenzaad voor de volkstuinen, het realiseren van ecologische verbindingen of tegels eruit, planten erin!

 

Meer informatie
Contactpersoon: Joost Kievit
Emailadres: kievitjoost@gmail.com