Supporter

Kening

Kening

Kening is een beweging van verontruste maar vooral ook gemotiveerde burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en voedselproducenten. Allereerst zijn zij samengekomen vanuit de zorg over de toekomst van het Friese landschap en met de motivatie om op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de transitie naar een natuurinclusief en circulair landschap.

Samen werken we aan een toekomstperspectief. Een landschap met diversiteit in flora, fauna, (boeren-)bedrijven, identiteit, taal, kunst, muziek en beleving.

Wij hebben een aantal onderscheidende capaciteiten:

 • community, onderling verbonden, een denktank van boeren, burgers, agrarische collectieven, natuurbeschermers, bedrijven en overheden en onderwijs ontwikkelen en werken gezamenlijk oplossingen en plannen uit ter bevordering van de transitie naar een natuurinclusief en circulair landschap,
 • toegang tot kennis (biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, bodem, sociale processen, wetenschap, beleid, cultuur) en aansluiting op kennis (incl. wetenschappers),
 • projectontwikkeling en -uitvoering,
 • cross-overs van natuur en cultuur, wij organiseren evenementen waardoor we een breed publiek kunnen bereiken en raken.

 

Waarom vindt Kening biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Rondom het thema biodiversiteit is veel in gang gezet maar de situatie is onverminderd zorgelijk voor de weidevogels, het landschap en de algehele biodiversiteit. Oorzaken zijn wij, mensen, onder andere omdat wij bossen, graslanden en andere natuur omzetten in akkers, steden en wegen, waardoor dieren en planten thuisloos raken. Onze bodems verdrogen en het bodemleven is er op veel plaatsen niet goed aan toe. Tegelijk is het voor veel boeren en vissers lastig om de omslag te maken, omdat ze nog geen inzicht hebben in een nieuw verdienmodel. De consument weet nog niet altijd duurzame producten te vinden in het schap, of vindt duurzaam consumeren nog te duur. Andere stakeholders hebben duurzaamheid ook nog lang niet allemaal doorgevoerd in hun bedrijfsvoering; zoals overheden, het onderwijs, waterschappen, banken, supermarkten, adviseurs. Oplossingen worden vaak niet integraal bekeken, maar vanuit één perspectief, zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot, waarbij biodiversiteit dan over het hoofd wordt gezien.

De oplossing ligt in samenwerking, zowel op internationaal, nationaal, provinciaal als op gebiedsniveau. Samenwerking tussen al die partijen die ons landschap vormgeven. Kening brengt deze partij samen, met sterke wortels in Friesland, maar met nationale én internationale verbinding en uitstraling. Wij staan voor een transitie naar een natuurinclusief en circulair landschap.

 

Hoe werkt Kening aan biodiversiteitsherstel?
Kening werkt op veel verschillende manieren aan biodiversiteitsherstel:

 • We staan voor actie, doen, van handen in de aarde, kennis uitwerken en uitwisselen, consumentenkeuzes tot een petitie ondertekenen, en we staan voor een brede verbinding tussen vele partijen.
 • We organiseren in de basis kleinschalige evenementen, bouwen verder aan onze community, verbinden, dragen bij aan activiteiten van derden.
 • We verbinden met festivals en bestaande evenementen, het Friese Biodiversiteitsherstelprogramma, het onderwijs, dorpsgemeenschappen, burgers, andere burgerinitiatieven, boeren- en boerencollectieven en vele andere partijen die het landschap vormgeven.
 • We betrekken ons publiek bij onze activiteiten, activeren hen en maken hen mede-eigenaar van de ontwikkeling.
 • We hebben ervaren dat het inzetten van cultuur als middel om ons doel te bereiken een effectief en aansprekend middel is, met name wanneer we het combineren met de beste kennis uit onze community.
 • We laten verhalenvertellers aan het woord, om op hun manier de essentie en het belang van biodiversiteit onder de aandacht te brengen.
 • We voeren participatieve culturele projecten uit in gebiedsprocessen.
 • We zijn gesprekspartner voor het provinciale herstelprogramma biodiversiteit.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Marcia de Graaff
Emailadres: marcia@kening.frl
Website:
www.kening.frl