Supporter

Land van Ooij

Land van Ooij

De vereniging Het Land van Ooij wil door middel van de biologische tuin, mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar brengen. Door samen actief te zijn, door kennis en ervaring uit te wisselen, willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en kleurrijke samenleving. Ons motto: groen verbindt.

 

Waarom vindt Vereniging Land van Ooij biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De natuur is gebaseerd op een ecologisch evenwicht tussen zeer gevarieerde soorten. Echter, de mens dringt zich overal ter wereld op ten koste van de natuur. De mens is een monocultuur geworden. Het aantal soorten in de huidige wereld wordt op 10 miljoen geschat. Maar de biodiversiteit neemt af. De snelheid van uitsterven in die laatste categorie is sinds de komst van de mens (200.000 jaar geleden) verduizendvoudigd.

Dieren staan slechts nog in dienst van de mens. Landbouw en veeteelt zijn monoculturen geworden, kwetsbaar voor ziektes. De ecologie is verstoord. De kleurrijke kruidige weilanden van vroeger zijn groene woestijnen geworden, biljartlakens van Engels raaigras. Goed voor de melkproductie (als de koeien tenminste bijgevoerd worden) maar funest voor weidevogels als de grutto. 75% van de insecten is in de laatste 30 jaar verdwenen, terwijl zij onmisbaar zijn voor de bestuiving van planten en als voedselbron voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. Enkele van onze meest verwante diersoorten staan op dit moment zelfs op uitsterven: de bonobo en de orang-oetan.

 

Hoe werkt Vereniging Land van Ooij aan biodiversiteitsherstel?
In het Land van Ooij willen wij bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. We hebben op 1,2 hectare ruim 100 soorten planten (bloemen, bomen, struiken, kruiden) waaronder ruim 20 rassen (appels, peren, pruimen, bessen) en bovendien vele honderden diersoorten (wormen, insecten, kleine zoogdieren, vogels). We houden educatieve kindermiddagen waarop we water- en bodemdiertjes zoeken en identificeren. Ook doen we mee aan tellingen. Jaarlijks organiseren we met Kleurrijk Groen een Di-Vers festival. We hebben een vijftigtal actieve leden van zeer verschillende herkomst (enkele Afrikaanse landen, Syrië, Afghanistan, Suriname). We proberen – zoals vastgelegd in ons strategisch plan – deze diversiteit aan natuur en cultuur vast te houden en uit te breiden.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Mart Hovens
Emailadres: marthove@xs4all.nl
Website: www.vereniginglandvanooij.nl