Supporter

Landgoed De Hoevens

Landgoed De Hoevens

Landgoed De Hoevens is een eeuwenoud particulier landgoed van 190ha. Liefde voor de natuur, het behoud van het historische cultuurlandschap en het stimuleren van de verbinding tussen mens en natuur: dat zijn steeds de uitgangspunten bij het beheer van De Hoevens! Op het landgoed is een natuurkampeerterrein, een B&B, vakantiehuis, vergaderaccommodatie en natuurbegraafplaats aanwezig. Alle bedrijfsonderdelen en activiteiten op De Hoevens worden door de eigenaren, samen met hun team van medewerkers, ontwikkeld vanuit een synergie tussen zes kernwaarden: Natuur, Rust, Ruimte, Cultuurhistorie, Eenvoud, Kwaliteit.

 

Waarom vindt Landgoed de Hoevens biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Het op duurzame wijze ontwikkelen van een landgoed is niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de organisatie zelf en haar omgeving. De prachtige natuur, de stilte en het verhaal achter dit duurzame beheer en de unieke soortenrijkdom draagt bij aan de beleving van het landschap door de mens. Mensen kiezen dan ook bewust voor De Hoevens als locatie om te recreĆ«ren, te overnachten en zelfs om na hun dood begraven te worden. Hiermee is een verdienmodel gecreĆ«erd dat toekomstbestendig is. 

 

Hoe werkt Landgoed de Hoevens aan biodiversiteitsherstel?
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd met als doel het stimuleren van de biodiversiteit. Voorbeelden zijn: de aanleg van een vleermuizenkelder, herstel van oude houtwallen aan de hand van oude landkaarten, het plaatsen van uilenkasten en aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden. Ook vindt er natuurbegrazing plaats door een eigen schaapskudde en door Lakenvelder koeien. Dit alles heeft ertoe geresulteerd dat er inmiddels een grote soortenrijkdom te vinden is op De Hoevens. Deze wordt nauwkeurig gemonitord door een werkgroep van vrijwilligers die periodiek hun tellingen vastleggen in een rapportage. 

 

Meer informatie
Contactpersoon: Charlotte Michielsen
Emailadres: communicatie@dehoevens.nl
Website:
www.dehoevens.nl