Supporter

Omroep Groen

Omroep Groen

Omroep Groen werkt actief mee aan het bevorderen van biodiversiteitsherstel door andere, nieuwe verhalen te vertellen. Door te berichten over innovatie en onderzoek laten we zien hoe het óók kan, hoe het anders kan en stellen we een nieuwe manier van kijken voor. Kennis vormt de basis van gedragsverandering. Door deze kennis over te dragen in begrijpelijke, laagdrempelige programmering draagt Omroep Groen bij aan de het besef over de status van biodiversiteit.

 

Waarom vindt Omroep Groen biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Klimaatverandering is het grootste vraagstuk van onze tijd en verduurzamen en herstel van biodiversiteit onze grootste opdracht voor de komende jaren. Het water stijgt, net als de temperatuur, de aarde raakt uitgeput en de biodiversiteit staat ernstig onder druk. Omroep Groen is opgericht om de ongekende transitie waar we voor staan te duiden, voor iedereen die er mee te maken krijgt: alle Nederlanders. Het leven zoals het was moet om, we zullen dingen moeten laten, ons gedrag veranderen. Het is een mentale transitie. Het thema duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering is nu versnipperd vindbaar op de Publieke Omroep. Wij zijn ervan overtuigd dat de reikwijdte van het onderwerp hier ernstig tekort mee wordt gedaan.

Omroep Groen springt in dit gat. Alle onderwerpen raken aan het thema. Of het nu gaat om onderwijs, economie, sociale zekerheid, kunst, cultuur of migratie. Vanuit dit perspectief bekeken, staan ons op elk vlak grote veranderingen te wachten. En dat moeten we duiden, anders komen we er niet.

We willen voorbij aan de standaard voorstander-tegenstander discussie aan een tafel. Door alleen polarisatie te verbeelden vergeten we het overgrote midden deel van Nederland. Het is tijd voor een inclusief verhaal, want de veranderingen zijn te groot en er staat te veel op het spel.

 

Hoe werkt Omroep Groen aan biodiversiteitsherstel?
Biodiversiteitsherstel ligt aan de basis van verandering van ons denken over de verhouding met de natuur. En in die verhouding ligt de sleutel tot een oplossing. Omroep Groen ziet het als haar taak te berichten, te onderzoeken, te informeren en te duiden op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Carolijn Borgdorff
Emailadres: carolijn@omroepgroen.nl
Website: www.omroepgroen.nl