Supporter

CNME staat voor Centrum voor natuur- en milieueducatie. Wij geloven in de veerkracht van de natuur en in het oplossend vermogen van de mens. Duurzaamheid is geen trucje. Het is een manier van leven. Een oprechte en bovenal bewuste betrokkenheid bij mens, natuur en milieu. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om op basis van omgevingsbewustzijn en expertise hier een actieve bijdrage aan te leveren.

Tot 12 juni 1995 was CNME Maastricht en regio onderdeel van de Gemeente Maastricht. Daarna zijn wij als zelfstandige organisatie verder gegaan met natuur- en milieu educatie. Wij zijn een betrouwbare en bekende partner voor de Gemeente Maastricht op het gebied van ecologisch beheer. Onze kerntaken zijn het geven van educatie en het participeren en co creƫren met burgers, bedrijven, overheden en organisaties op het gebied van natuur en milieu.

 

Waarom vindt Stichting CNME Maastricht en regio biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Vanuit onze missie willen wij mens en natuur met elkaar verbinden om zo te zorgen voor een natuurrijke leefomgeving. Deze missie realiseren wij door burgers, bedrijven, organisaties en overheden te betrekken bij het vergroenen en verduurzamen van hun eigen leefomgeving waardoor vergroening en bewustwording ontstaat. Wij helpen de beweging van grijs naar groen met hart en handen.

 

Hoe werkt Stichting CNME Maastricht en regio aan biodiversiteitsherstel?
Wij beheren (stads)natuurgebieden op een ecologisch verantwoorde manier, waarbij altijd gestreefd wordt naar het herstel van natuurlijke processen en het vergroten van biodiversiteit. We beheren en monitoren 121 hectare aan stadsnatuur in Maastricht en regio.

Daarnaast werken wij ook aan het vergroten van de biodiversiteit met scholen en burgers in en rondom Maastricht. Denk hierbij aan inzaaiacties, het vergroenen van buurten en het aanleggen van tijdelijke natuur. Ook geven we voorlichting over het belang van natuur en biodiversiteit aan scholen en burgers. Daarnaast ontwerpen wij groene schoolpleinen voor scholen en kinderopvangcentra (speelnatuur).

 

Meer informatie
Contactpersoon: Anouk Viegen
Emailadres: anouk.viegen@cnme.nl
Website: www.cnme.nl