Supporter

Stichting Natuurrijk

Stichting Natuurrijk

In 1977 werd 1,2 hectare grasland in het hart van de Krimpenerwaard aangekocht met als doel het ontwikkelen van een stuk natuur met een zo rijk mogelijke variatie aan inheemse soorten planten en dieren. Onze werkwijze: deze nieuwe natuur ontwikkelen en beheren zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Meer dan veertig jaar later is veel bereikt. Wat in de jaren zeventig een weiland was, is nu een natuurterrein met ruim 100 soorten bomen en struiken en honderden soorten planten. Op diverse plekken zijn grotere en kleinere poelen met hier en daar verhogingen in de vorm van ‘walletjes’. Natuurrijk biedt leefruimte aan honderdduizenden dieren: slakken, spinnen, insecten, vissen, amfibieën, vogels en zoogdieren.

 

Waarom vindt Stichting Natuurrijk biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De natuur staat onverschillig tegenover de mens maar wordt wel door ons beïnvloed. Die mogelijkheid tot beïnvloeding moeten we gebruiken in onze omgang met de natuur en door te beseffen dat wij deel van die natuur zijn. Evenals alle uitgestorven planten en dieren vóór ons, zijn wij voorbijgangers die een erfenis nalaten. Wij hebben zorg te dragen voor die erfenis.

De Stichting Natuurrijk meent dat voor biodiversiteitsherstel ook het herstel van natuurlijk evenwicht niet uit het oog verloren mag worden. Door gebrekkig natuurlijk evenwicht en gebrek aan predatoren vermenigvuldigen soorten als bijvoorbeeld muskusratten, ganzen en eikenprocessierupsen zich bovenmatig. Op Natuurrijk wordt er aan gewerkt ook predatoren als marterachtigen, roofvogels en uilen leef-, broed- en nestruimte te bieden.

 

Hoe werkt Stichting Natuurrijk aan biodiversiteitsherstel?
Het hoofddoel van onze stichting is het verrijken van de natuur, ofwel biodiversiteitsherstel. Dit brengen we op Natuurrijk in de praktijk. De Stichting beheert het natuurterrein Natuurrijk met haar vrijwiligers zodanig dat daardoor de biodiversiteit zo veel mogelijk wordt bevorderd. Dit doen we onder meer door:

  • Geen gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen en kunstmest,
  • Beheer geschiedt zo veel mogelijk met menskracht, dus zonder zware machines,
  • Takken en stammen worden niet afgevoerd, maar o.a. verwerkt in rillen,
  • Aanleg natuurmuren, het plaatsen van een grote diversiteit aan nestkasten, onderhoud van poelen,
  • Inzaai en aanplant van gebiedseigen soorten planten.

De wijze waarop Natuurrijk wordt beheerd is vastgelegd in het beheerplan 2020-2024.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Kees Beaart
Emailadres: stichtingnatuurrijk@gmail.com
Website: www.
stichtingnatuurrijk.nl