Supporter

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland. Dit doet we vanuit de gedachte dat de biodiversiteit van de natuur van belang is voor het welzijn van de mens. Vanuit een eigen fonds worden gronden verworven, ingericht en beheerd. De stukken nieuwe natuur zullen uiteindelijk worden overgedragen aan een eindbeheerder. Wij willen vooral graag de katalysator en realisator zijn van nieuwe natuur. Dit doen wij overigens veelal samen met partners en geĂ¯nteresseerden, want samen bereik je meer!

 

Waarom vindt Stichting Nieuwe Natuur biodiversiteit zo belangrijk?
Biodiversiteit is belangrijk voor het welbevinden en welzijn van de mens. En gezien het steeds verder teruglopen van de biodiversiteit is herstel en vergroten van biodiversiteit noodzakelijk. Er is nu al een tekort aan natuur en biodiversiteit. Werk aan de winkel dus!

 

Hoe werkt Stichting Nieuwe Natuur aan biodiversiteitsherstel?
Door het aankopen van cultuurgrond en inrichten ervan als natuur, dragen wij actief bij aan het uitbreiden van biodiversiteit. De inrichting van de nieuwe natuur heeft als basis het herstel van het landschapsecologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van autochtoon en inheems plantmateriaal. Op basis van bodemonderzoek en omgevingsanalyse nemen we die maatregelen die leiden tot een gevarieerde natuur en hoge biodiversiteit.

 

Meer informatie
Contactpersoon: René Poll
Emailadres: secretariaat@stichtingnieuwenatuur.nl
Website:
www.stichtingnieuwenatuur.nl