Supporter

Stichting Tijd

Stichting Tijd

De Stichting Tijd is een stichting die het gedachtengoed en het oeuvrewerk van Louis Le Roy beheert. Dit zijn onder andere twee Ecokathedralen in Mildam en Heerenveen.

De heer Le Roy was grondlegger van een eigen filosofie over de omgang tussen mens en natuur en stichter van het gebied de “Ecokathedraal “ in Mildam, waar veel bezoekers komen. Dit gebied is nu in eigendom gekomen van Stichting de Tijd, die als bewaker van het gedachtegoed van de heer Le Roy voor het verder beheer zal zorgen. Tevens heeft Le Roy er voor gezorgd dat er een EcoKathedraal gerealiseerd is aan de Kennedylaan in Heerenveen.

 

Waarom vindt Stichting Tijd biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De ontwikkeling van de biodiversiteit is van groot belang voor de flora en fauna. Biodiversiteit is van groot belang voor de hedendaagse stadsontwikkeling en andere ecologische (buiten) gebieden. Belangrijk uitgangspunt is dat er weer een nauwere connectie komt tussen de natuur en de mensheid.

 

Hoe werkt Stichting Tijd aan biodiversiteitsherstel?
Een ecokathedraal is een plek waar mens, plant en dier eindeloos samenwerken. Het gebied (een openbaar park of particulier terrein) wordt met behulp van vrije energie (dus zonder hulp van machines maar alleen met spierkracht) bewerkt, eventueel met behulp van duurzaam herbruikbaar materiaal. Op dit moment is dit vooral steen, maar gebruik van hout en glas is later ook mogelijk. De stenen worden los gestapeld, en dus niet gemetseld zodat dieren en planten de tussenruimtes kunnen gebruiken om te groeien en nestjes in te maken.  Er wordt zonder plan gewerkt, dus geen tekeningen vooraf hoe het gebied zich zal ontwikkelen. De Ecokathedralen staan open voor bezoekers en er worden regelmatige rondleidingen verzorgd, met daarbij de nadruk op de ontwikkeling van de flora!

 

Meer informatie
Contactpersoon: Siebe Westendorp
Emailadres: secretaris@stichtingtijd.nl
Website:
www.stichtingtijd.nl