Supporter

SunnyRain Solutions

SunnyRain Solutions

Om te zorgen dat we met klimaatadaptatie aan de slag kunnen willen en gaan, ontwikkelt SunnyRain Solutions passende innovatieve oplossingen. Deze oplossingen bestaan uit producten, zoals de Rainwinner (regenwaterschutting), als vergroeningsstrategieƫn. Onze doelgroep is op dit moment vooral bewoners.

 

Waarom vindt SunnyRain Solutions biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Jaren hebben wij gezorgd voor afbreuk van onze aarde, de enige planeet waar we kunnen leven. Dit heeft ertoe geleid dat we nu te maken hebben met een toenemend tekort aan voedsel, water en veilige/gezonde leefomgeving. Om te zorgen dat we op de aarde veilig en gezond kunnen leven, is er een inhaalslag nodig. Het creƫren van meer biodiversiteit is daarbij enorm belangrijk. Meer groen en duurzaam omgaan met water zorgt voor een veilige en gezondere wereld met voldoende gezond voedsel voor iedereen.

 

Hoe werkt SunnyRain Solutions aan biodiversiteitsherstel?
Door passende innovatieve oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te vermarkten, zorgt SunnyRain Solutions ervoor dat belemmeringen bij bewoners om te vergroenen worden weggenomen. Sterker, onze oplossingen stimuleren bewoners en zorgen voor bewustwording over hun aandeel om Nederland groener en daarmee de directe leefomgeving veiliger, gezonder, mooier en leefbaarder te maken. Hierbij speelt het duurzaam omgaan van het gratis regenwater een belangrijke rol, immers zonder water is er geen leven mogelijk.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Harry Den Hartigh
Emailadres: info@sunnyrainsolutions.nl
Website: www.sunnyrainsolutions.nl