Supporter

Water Natuurlijk Hollandse Delta

Water Natuurlijk Hollandse Delta

Water Natuurlijk Hollandse Delta is met een fractie onderdeel van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta en werkt hier aan een “groener” waterschap. Daarnaast neemt Water Natuurlijk Hollandse Delta deel aan het collectief Hoeksche Waard Zoemt. 

 

Waarom vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Het verlies aan biodiversiteit behoort tot de grootste problemen van onze tijd. Herstel is absoluut noodzakelijk. Het waterschap is in ons gebied de grootste “groen” beheerder buiten de natuurgebieden. Een beheer meer op biodiversiteit gericht kan veel winst op dit vlak opleveren en daar zetten we op in. 

 

Hoe werkt Water Natuurlijk Hollandse Delta aan biodiversiteitsherstel?
In het bestuur van het waterschap zetten we biodiversiteit op de agenda door schriftelijke vragen, moties, amendementen en mondelinge inbreng. Dit in samenspraak met de natuurorganisaties in de streek. Dit wordt uitgedragen via onze website en sociale media.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Joost Kievit
Emailadres: kievitjoost@gmail.com
Website: www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn