Supporter

Wolverlei Tekst, Beeld en Wilde Planten

Wolverlei Tekst, Beeld en Wilde Planten

Wolverlei Tekst, Beeld en Wilde Planten houdt zich bezig met voorlichting geven over de natuur en landschap door het schrijven van teksten, de productie van boeken op het gebied van flora en natuurbeleving. Ook leggen wij flora, fauna, landschap en cultuur vast door middel van fotografie. Daarnaast kweken wij wilde planten die het goed doen in de tuin en geven wij advies hierover aan particulieren, hoveniers en andere groenbeheerders. We zijn aangesloten bij WildeWeelde, een vakgroep voor een natuurrijke omgeving.

 

Waarom vindt Wolverlei Tekst, Beeld en Wilde Planten biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteitsherstel is bijzonder belangrijk voor het overleven van de hier thuishorende natuur. Niet alleen insecten, vogels en andere dieren, maar ook de planten van hier. Wilde flora is de basis voor al het leven. En natuurlijk ook de bodem, de schimmels en slijmzwammen. Alles hangt met elkaar samen en is ook de basis voor de gezondheid van al onze cultuurgewassen en ons welzijn.

 

Hoe werkt Wolverlei Tekst, Beeld en Wilde Planten aan biodiversiteitsherstel?
Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun directe omgeving kennis kunnen maken met de schoonheid van wilde flora. Meer kennis kan ook leiden tot meer begrip voor maatregelen die genomen worden in het kader van grootschalige biodiversiteitsherstel projecten. Er heerst veel onbegrip waarom juist overgangsplekken en afwisselend landschap zo belangrijk zijn voor een grote diversiteit aan planten en daarmee samenhangend ook de enorme biodiversiteit aan dieren.

De wilde bloemen en planten die wij kweken kunnen ook uitstekend een plek krijgen in tuinen, naast het meer algemene tuinassortiment. De wilde bloemen en planten kunnen als stapstenen dienen voor zeldzame en specialistische insecten en minder selectieve dieren zoals vogels en andere grotere dieren.

Voor het project Het Levend Archief kweken wij wilde planten met een gecontroleerde afkomst van de drie zaadleveranciers in Nederland: De Bolderik, de CruydtHoeck en Biodivers. Het doel van het project is om particulieren, gemeentes en ecologisch werkende hoveniers te voorzien van soortecht uitgangsmateriaal. Daarnaast doen wij mee met het project MeerBomen.nu. Voor dit project zijn wij een BomenHUB en leveren we gratis overtollige inheemse bomen en struiken en door vrijwilligers verzamelde bomen aan mensen en bedrijven die bomen willen planten. Particulieren en hoveniers brengen in het kader van ons wilde weesplantenproject hun overtollige tuinplanten die wij weer gratis doorgeven aan belangstellenden.

Via onze websites geven we voorlichting over het gebruik van wilde planten in de tuin. Daarnaast hebben we een boek gemaakt ‘Tuinieren met wilde planten’ als verlengde van onze website waarin 217 wilde planten worden besproken die het uitstekend doen in de tuin en die ook nog eens prachtig zijn om te zien.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Martin Stevens
Emailadres: martin.stevens@planet.nl
Website:
www.wildetuinplanten.com en kasenco.wordpress.com