Delta Labs voor biodiversiteitsherstel

 

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Dat is wat wordt gedaan in een Delta Lab: een fysieke, levensechte omgeving waar kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven samenwerken voor biodiversiteitsherstel.

 

Delta Labs en het Deltaplan
Een belangrijke pijler van ons Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, kunnen we direct in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit. Met die kennis kunnen we onmiddellijk actie ondernemen om de negatieve trend in biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het ‘doen-leren-beter doen’ brengen wij in de praktijk in onze Delta Labs, waar we biodiversiteit zullen monitoren én zullen vaststellen of maatregelen voor herstel daadwerkelijk bijdragen aan herstel.

Lees meer over de rol van Delta Labs in het Deltaplan, de KPI’s, monitoring, biodiversiteitsindicatoren en criteria.

 

NWO call voor Delta Labs
NWO heeft een call opengezet voor Delta Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Vanaf januari 2020 staat deze call open voor aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Bodemleven Delta Labs