Delta Labs voor biodiversiteitsherstel

 

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties die we ondernemen. Dat is wat wordt gedaan in een Delta Lab: een fysieke, levensechte omgeving waar door cocreatie van kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en gewone mensen oplossingen worden gezocht voor biodiversiteitsherstel.

 

Delta Labs en het Deltaplan
Een belangrijke pijler van ons Deltaplan is de cyclus ‘doen-leren-beter doen’. Deze cyclus stelt ons in staat om onmiddellijk actie te ondernemen om de negatieve trend in biodiversiteit om te buigen naar herstel en niet eerst te wachten tot nieuw onderzoek uitwijst wat er moet gebeuren. Dit brengen wij in de praktijk door het opzetten van Delta Labs, waarin we biodiversiteit zullen monitoren én zullen vaststellen of maatregelen voor herstel daadwerkelijk bijdragen.

Lees meer over de rol van Delta Labs in het Deltaplan, de KPI’s, biodiversiteitsindicatoren en criteria.

 

NWO call voor Delta Labs
NWO heeft een call opengezet voor Delta Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Vanaf januari 2020 staat deze call open voor aanvragen. Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO in Utrecht een informatiebijeenkomst en match-making voor dit programma. Tijdens deze bijeenkomst licht NWO de doelen van de call en de werkwijze nader toe. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht. Indien je geïnteresseerd bent de bijeenkomst bij te wonen en/of meer informatie wenst te ontvangen, kun je je aanmelden via
nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl.

Bodemleven Delta Labs