Samen bouwen aan biodiversiteit

Door onze voorzitter Louise Vet

 

Vandaag is de Dag van de Biodiversiteit. Een speciale dag in een tijd van crisis. Waarin velen zich meer en meer realiseren hoe belangrijk een groene omgeving toch is voor ons welzijn. Deze dag roept ons niet alleen op om stil te staan bij het biodiversiteitsverlies in Nederland, “waar zijn de insecten, de weidevogels”?… maar roept ons vooral op om samen in beweging te komen, om samen te bouwen aan biodiversiteitsherstel! En dat is belangrijk, want alleen met constateren en onderzoeken komen we er niet. Alleen als we samen in actie komen kunnen we het tij keren. Dat is dan ook de missie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Mensen komen in actie voor iets waar ze van houden, waar ze waarde aan hechten. Daarom is het mooi om te zien dat we dit jaar – juist in deze Coronatijd – massaal meer aandacht hebben voor onze omgeving. Voor de gelukkigen die in de buurt van een mooi gebied wonen is er de wandeling, het genieten van de vogelzang, de rust van het bos. Ik zie meer mensen in de uiterwaarden dan ooit tevoren. Of we gaan op safari in onze eigen achtertuin. Dat merken ook onze partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zo gaat bij Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden de verkoop van inheemse bloemenzaden door het dak en worden de livestreams van de Vogelbescherming meer bekeken dan ooit. We leren onze omgeving beter kennen en gaan er een beetje meer van houden.

Laten we die hernieuwde kennismaking met onze omgeving koesteren en inzetten om onze maatschappij ná Corona een beetje mooier te maken. Het Coronavirus dwingt ons nu om ons gedrag aan te passen, om andere waarden te ervaren, onze manier van leven anders in te richten. Samen kunnen we de huidige crisis omzetten in een kans om onze leefomgeving aantrekkelijker te maken. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere soorten.

Want laat één ding duidelijk zijn: investeren in biodiversiteit is geen overbodige luxe. We zijn volledig afhankelijk van de natuur, van biodiverse en daardoor goed functionerende ecosystemen. Een gezonde bodem, schoon water en schone lucht, een evenwichtig klimaat. Al die gratis-en-voor-niets ‘diensten’ die de natuur ons levert zijn ook cruciaal voor ons.

Laten we er samen voor zorgen dat deze veranderingen niet slechts tijdelijk zijn, maar het begin vormen van een systeemverandering. Een nieuw begin voor een biodivers Nederland. Een Nederland waarin boeren worden beloond voor een natuurinclusieve, circulaire bedrijfsvoering. Een Nederland waarin burgers samen aan de slag gaan om hun straat, hun stad, te vergroenen en de natuur een plekje te geven. Waarin we gebiedsgericht en vol enthousiasme werken aan biodiversiteitsherstel in natuurgebieden, in de landbouw en in de openbare ruimte.  Want het bruist. Met inmiddels 52 partners en 40 supporters werken we hier met het Deltaplan keihard aan. En we gaan u nog meer aanmoedigen met ons Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds dat we in juni lanceren en met een grote publiekscampagne die deze zomer van start gaat. Mogelijk gemaakt door een fantastische gift van de Nationale Postcode Loterij.

 

Vandaag daag ik iedereen uit om zelf actie te ondernemen. Stel ook bij jouw organisatie de vraag: hoe kunnen wij dan bijdragen aan biodiversiteitsherstel? Wedden dat dit veel gaat opleveren? Een grote uitdaging, maar dit is onze kans. Laat de Dag van de Biodiversiteit de start zijn van een nieuwe tijd. Waarin ‘samen staan we sterk’ ook iets betekent voor de natuur!

Samen voor Biodiversiteit