Werken aan biodiversiteitsherstel: It Heidenskip (deel 1)

Door Ysbrand Galama en Jitske Draijer

 

Project It Heidenskip is van start! Met een netwerk van dorpelingen, boeren en burgers en samenwerkende partijen van it Fûgelweb werken we aan een bloemrijk en open landschap in Friesland waar insecten en weidevogels zich thuis voelen. Het doel van dit project is het maken van sterke weidevogelverbindingen in het dorp. Dit doen we door de totale omgeving van het dorp It Heidenskip geschikt te maken voor weidevogels, door kleine en grote weidevogelgebieden met elkaar te verbinden. Onze droom: in 2025 is er genoeg ruimte voor weidevogels om op te groeien, zijn er meer insecten en de leeuwerik is terug als broedvogel.

Project It Heidenskip is een van de winnaars van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze prijs waardeert projecten waarin boeren en particulieren samenwerken aan het herstel van biodiversiteit. Op 5 maart 2020, tijdens de Partner- en Supporterdag van het Deltaplan, ontvingen de twee prijswinnaars elk een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren.

It Heidenskip in maart
Het gras is nog overal kort, de koude wind waait over de vlakke landen. De eerste kieviten zitten al op het nest en hier en daar steken de eerste bloemetje de kop op. Het is de tijd van speenkruid, madeliefjes en narcissen, de paardenbloemen zijn eigenlijk nog niet aan de beurt maar hier en daar staat al een ongeduldig exemplaar. Maart is ook de maand dat de grutto’s weer massaal aankomen in Nederland, ze overwinteren in Afrika of Zuid-Europa.

 

Na zo’n lange tocht hebben ze de tijd nodig om te vreten en tot zichzelf te komen. Percelen met veel water erop zorgen ervoor dat ze de snavel gemakkelijk in de grond kunnen prikken om wormen te zoeken. Want al was de winter nat, inmiddels is het alweer behoorlijk droog aan het worden in de weilanden. We doen ons best om zoveel mogelijk natte plekken, zogenaamde plasdrassen, te maken voor de vogels. We zien nu vaak wulp, kemphaan, regenwulp, goudplevier, kievit, tureluur, grutto, snip en scholeksters op ‘onze plasdrassen’. Ook veel eenden en ganzensoorten komen langs. Aan alles is te merken dat het voorjaar spoedig zal losbarsten.

Grutto It Heidenskip

Grutto’s in It Heidenskip

Plasdras

Eén van de plasdrassen in It Heidenskip

Grutto

Ieder jaar in maart zien we deze geringde grutto in It Heidenskip foerageren. Vervolgens broedt ze bij Termunten, helemaal in Oost-Groningen. Zo zie je maar: de grutto redden moet je samen doen!

Handen uit de mouwen in Nijhuzum
De eerste activiteiten die we konden betalen na het winnen van de prijs zijn begonnen! In buurdorp Nijhuzum is een stuw geplaatst. Omdat we ook willen samenwerken met de buurdorpen is er samenwerking gezocht met 5 boeren uit Nijhuzum. Door het plaatsen van de stuw wordt op ongeveer 40 ha boerenland tegen een natuurgebied aan het water omhoog gebracht. Dit is weer beter voor de weidevogels in het hele natuurgebied naast It Heidenskip. Ook is er in Nijhuzum op 27 maart een plasdras gebouwd met onze kennis en inzet.

Stuw It Heidenskip

De eerste stappen zijn gezet!

Stuw It Heidenskip

Met de stuw is te zien dat het water in Nijhuzum al iets omhoog komt, het zal verder stijgen de komende dagen (28 maart 2020).

Grutto slootkant

De grutto in de slootkant staat te kijken naar het wassende water (28 maart 2020).

Met het dorp aan de slag
In februari 2020 begonnen we met de eerste activiteiten in It Heidenskip. Bij natuurgebied De Wolvetinte hebben we enkele bloemenplots schoon geharkt: vanwege de natte winter konden we dit niet machinaal doen. Nu hebben we het met de hand gedaan. Met 10 grote én kleine dorpelingen en vrijwilligers hebben we deze klus geklaard. In maart zijn we in it Heidenskip met een aantal dorpelingen bezig geweest om in 2 rietvelden luwtestroken te maken, waar planten, insecten, vlinders et cetera een heerlijke plek hebben.

 

Op de hoogte blijven?
Volg ons op Facebook en Twitter!

Samen It Heidenskip

Samen bloemenpots schoon harken met de hand

Samen It Heidenskip

Luwtestroken maken in de rietvelden