Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren

Het bedrijfsleven hanteert al lange tijd Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om te sturen op doelen. De systematiek biedt ook goede mogelijkheden om agrarische bedrijven integraal te ontwikkelen richting een duurzame landbouw met maatschappelijk draagvlak. Het is daarbij niet belangrijk welk type landbouw gevolgd wordt: natuurinclusief, biologisch, kringloop, precisie, etc. Van belang is de juiste doelen te stellen vanuit de publieke waarden en op basis van prestaties hierop boeren/agrarische ondernemers te belonen. 

 

In de nieuwste editie van vakblad Milieu lees je meer over hoe we samen de landbouw kunnen vergroenen door te sturen op Kritische Prestatie Indicatoren. Bestuurslid Natasja Oerlemans leverde een bijdrage aan dit artikel.

 

Lees het artikel