Skip to main content

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom hebben wij met onze partners een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan deelden wij vanochtend tijdens een webinar. 

Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) lichtte het Aanvalsplan toe. Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) en Edwin Michiels (portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie van LTO) gaven een reflectie op het Aanvalsplan vanuit agrarisch perspectief. Linda Noorman (senior beleidsmedewerker landschap) vertelde hoe de provincie Groningen in de komende 10 jaar een uitbreiding van 10% aan landschapselementen wil realiseren.

 

Overhandiging Aanvalsplan Landschapselementen

Onze voorzitter Louise Vet overhandigde het plan aan Carola Schouten (demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO).

Download hier het Aanvalsplan Landschapselementen

Bekijk hier de presentaties van Petra Souwerbren en Linda Noorman.

 

Kijk hier het webinar terug.