Skip to main content

Biodiversiteitsherstel met Heuveltuinen

Bewoners dragen bij aan herstel biodiversiteit met Heuveltuinen

Gebiedsgericht samenwerken aan herstel van biodiversiteit kan ook in de bebouwde omgeving! Elies Arps, projectleider IVN Natuureducatie, gaf een toelichting op het initiatief ‘Heuvelrugtuinen’ aan de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug onderscheidt zich van de meeste andere Nationale Parken in Nederland vanwege de hoeveelheid mensen die er in wonen, werken en leven. In het project Heuvelrugtuinen, een initiatief van Nationaal Park Utrecht Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie, worden bewoners betrokken bij natuur en het Nationaal Park. In samenwerking met diverse partijen, worden bewoners gevraagd meer natuurkwaliteit toe te voegen in hun eigen tuin en buurt. Er wordt concreet handelingsperspectief geboden door advies te geven over plantensoorten. Tuincentra zijn direct betrokken door hun assortiment hierop af te stellen. 

Een inspirerend voorbeeld van samen werken aan herstel van biodiversiteit!

Bekijk hier de presentatie