Skip to main content

Deltaplan ontwikkelt monitoring voor biodiversiteit via KPI’s

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij mensen hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig. Herstel van biodiversiteit vraagt inspanningen voor allerlei duurzaamheidsdoelen: minder uitstoot van CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen, betere bodem- en waterkwaliteit, meer en betere leefgebieden voor wilde dieren en planten, goede verbindingen tussen leefgebieden, et cetera. Daarom publiceert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel het position paper ‘Prestatiemanagement voor biodiversiteitsherstel: doelgericht sturen, eerlijk belonen’.

 

Het position paper is samen met de workshop ‘KPI-ontwikkeling voor biodiversiteit’ ontwikkeld, die het Deltaplan in het afgelopen jaar meermaals voor partners van het Deltaplan heeft gegeven. Het Deltaplan ziet monitoring als een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel en zet zich daarom in om biodiversiteitsmonitoring via KPI’s (Kritische prestatie-indicatoren) te ontwikkelen. Het position paper geeft inzicht in hoe je KPI’s kunt gebruiken om biodiversiteit, en andere milieuopgaven, te herstellen. Er is ook een publieksversie van het position paper gemaakt. Deze beide zijn mogelijk gemaakt door het programma LIFE IP All4Biodiversity.

Lees het position paper

Lees de publieksversie

 

KPI’s voor biodiversiteitsherstel

Met KPI’s kunnen we prestaties voor biodiversiteitsherstel belonen. Wij stellen voor prestatiemanagement in te voeren voor biodiversiteitsherstel: doelgericht sturen en belonen met KPI’s. Grondgebruikers ontvangen een beloning als hun prestatie bijdraagt aan de KPI’s. Omdat alle belonende partijen dezelfde KPI’s hanteren, blijft de administratieve last beperkt en is stapeling van beloning mogelijk. Verschillende partijen - waaronder banken, zuivelondernemingen en provinciale overheden - experimenteren hier al mee.

 

Doe mee

We roepen je op mee te werken aan één integraal KPI-instrument voor duurzaamheidsdoelen: help mee om het instrument verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Dat kan door beloner of gebruiker van het systeem te worden! Zo stellen we een grote groep grondgebruikers in staat bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit.

 

Meet weten?

Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.