Partnervlog Bloeiend Boerenland

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

In deze Partnervlog laat Stichting Bloeiend Boerenland zien hoe zij samen met burgers boeren helpt om bodem en biodiversiteit te herstellen, onder andere door advies en financiele compensatie. Met resultaat: er is al 70.000 vierkante meter bloemstrook gerealiseerd!