Burgers en grondeigenaren sturen 70 voorstellen in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Maar liefst 70 inspirerende projectvoorstellen werden ingediend bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol.

 

Samen aan de slag voor biodiversiteitsherstel

Uit de 70 ingediende projectvoorstellen zal een delegatie van het bestuur van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een keuze maken. Geen gemakkelijke taak, want er werden veel mooie voorstellen ingediend waarin burgers samen met grondeigenaren, zoals boeren en gemeenten, aan de slag willen gaan met biodiversiteitsherstel. ‘’Het is geweldig om te zien dat er ook dit jaar weer zo veel projectvoorstellen zijn ingediend om biodiversiteit te herstellen. We zien dat juist in dit coronajaar mensen stappen willen zetten voor het behoud van hun leefomgeving. Als bestuur kijken we ernaar uit om de voorstellen door te nemen en een aantal projecten de mogelijkheid geven om werkelijkheid te worden.’’, zegt voorzitter Louise Vet.

 

Bekendmaking toegekende projecten in augustus

Op zaterdag 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, werd het Innovatiefonds geopend. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot en met vrijdag 25 juni 2021. Dit jaar werden er 70 projectvoorstellen ingediend. De selectie van het bestuur beoordeelt de voorstellen op basis van de vooraf bekendgemaakte criteria. Dit jaar worden de projecten gescoord op onder andere het bevorderen van de verbinding tussen burgers en grondeigenaren en het werken aan behoud en herstel van landschapselementen. In augustus 2021 worden de toegekende projectvoorstellen door het bestuur bekendgemaakt.

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Ook dit jaar is er €200.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

 

Postcode Loterij

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Postcode Loterij.

 

Meer weten?

Mail met vragen over het Innovatiefonds naar Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl.