Fries eldorado voor de weidevogel

Onder aanvoering van Jitske Draijer en Ysbrand Galama zetten in It Heidenskip in Zuidwest-Friesland tientallen dorpelingen zich vrijwillig in om de weidevogels te beschermen. ‘Wij zeggen niet: It moat oars, mar it kin oars’.

 

Project It Heidenskip is de winnaar van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs. Lees hier het artikel over dit project in de Rabo&Co van onze partner Rabobank.

 

De mussen tsjilpen aan één stuk door. Jitske Draijer zit in haar tuin in It Heidenskip, onder een afdak op een houten bank. Ze wijst naar een border waar klaproos, koolzaad en paarse bijenvoer uitbundig bloeien. ‘Hoor je het gezoem? Er zijn zoveel soorten hommels. Dat wist ik nooit!’.

Draijer (47) is muziektherapeut en zangers en moeder van drie kinderen. Zo’n vijf jaar geleden zong ze een zelfgemaakt lied over de ljurk (leeuwerik). Dat was tijdens een voorstelling van de toneelvereniging van het dorp die werd opgevoerd in een weiland. ‘Het gaat erover dat je vroeger blij werd als je de leeuwerik hoorde zingen. Het vogeltje komt hier nog mondjesmaat voor, maar we hopen dat hij hier weer gaat broeden.' Dat is een van de doelen van het project ‘It Heidenskip Fûgelgebiet’. Meer insecten, rijkere weides en meer weidevogels moeten leiden tot een grotere biodiversiteit. Draijer draagt het project met boer, fierljepper en vogelonderzoeker Ysbrand Galama. Toen ze eens een gruttokuiken in haar hand hield dat moest worden geringd, gebeurde er iets met haar. ‘Ik kreeg het gevoel: jou moet ik beschermen’.

 

Biodiversiteitsprijs

Zo begon haar inzet voor de weidevogels. Bij het project zijn inmiddels tientallen vrijwilligers betrokken. Onlangs wonnen Galama en Draijer er de landelijke ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ mee (zie kader). Draijer beschouwt die prijs als stimulans om It Heidenskip nog aantrekkelijker voor boerenlandvogels te maken, als inspiratie voor anderen en als waardering voor wat er op dit vlak al is gebeurd. En dat is veel. De afgelopen jaren zijn er in de omgeving maar liefst veertien plasdrasgebieden aangelegd. Deze natte plekken zijn een eldorado voor weidevogels. Draijer: ‘Er groeien en bloeien allerlei soorten grassen en plantjes waar insecten op afkomen. Dat is voedsel voor de kuikens van grutto’s en kieviten’. Galama probeert collega-veehouders te overtuigen van het nut van een drassige hoek in hun weiland. Dankzij de prijs zullen boeren hier meer voor openstaan, verwacht Draijer. ‘Deze prijs zet ze aan het denken en stimuleert ze’.

In 2013 werden bij het meertje De Wolvetinte twee eilandjes aangelegd, waardoor een bijzonder natuurgebied ontstond. Eén eilandje kwam op een unieke manier tot stand. Op de beroemde kroadedei (kruiwagendag) in 2015 sjouwden honderdtwintig dorpelingen van It Heidenskip kruiwagens vol zand aan. Want met een vrachtauto kun je daar niet komen. Draijer: ‘Op de eilandjes broeden nu veel visdiefjes, kokmeeuwen en kluten. Verder hebben we daar en op andere stukjes bloemen- en kruidenmengsels ingezaaid’.

Draijer is een natuurmens die geniet van vergezichten en vogels. Ze was vroeger vaak bij haar pake, een veekoopman, in het dorp. ‘Het landschap zag er anders uit dan nu met al dat eentonige raaigras. Ik ben nieuwsgierig van aard en vroeg me af waarom Ysbrand weidevogels zo belangrijk vindt en waarom de boeren toch liever raaigras willen’. De boer als schuldige aanwijzen voor ‘landschapspijn’ gaat haar veel te ver. ‘Wij zeggen niet: ‘’It moat oars, mar ik kin oars’’. Wij willen laten zien hoe mooi het is als er weer meer weidevogels zijn en kruidenrijk boerenland’.’

 

Filmpjes via drone

Met het geld van de prijs zijn er via een drone filmpje van alle plasdrasgebieden gemaakt. Ze zijn te zien op Facebook en Twitter. Ook werd er een dam aangelegd voor een plasdrasgebied bij buurdorp Nijhuizum. Draijer houdt de Facebookpagina bij en schrijft nieuwsbrieven. Maar zet alles wel zoden aan de dijk? Is het niet te laat nu de gruttostand al jarenlang afneemt? Zo wil ze niet denken. ‘Ik ben een positief mens. Een boer in de buurt had twintig jaar lang geen kieviten op zijn land en dit jaar lagen er weer nesten. Boeren en burgers moeten het samen doen. Wij willen de verbinding zoeken.’

 

Bron: magazine Rabo&Co van Rabobank

 

Video

Benieuwd naar de dronevideo van It Heidenskip? Bekijk 'm hieronder op ons YouTube kanaal.