Skip to main content

Partnervlog Hoogheemraadschap Delfland

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

In onze derde Partnervlog laat het Hoogheemraadschap van Delfland je zien hoe zij werkt aan droge voeten én schoon, levend water. Het Hoogheemraadschap werkt aan biodiversiteitsherstel door o.a. het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het monitoren van de palingstand en het inzetten van bijzondere natuurbeheerders: de landgeiten.