Feestelijke bijeenkomst manifest Gonzend Rivierenland op 23 juni

Met het programma Gonzend Rivierenland werkt sociale coöperatie De Fruitmotor, supporter van het Deltaplan, samen met partners uit Rivierenland aan een biodiverser rivierengebied dat de veranderingen in het klimaat aan kan. Op 23 juni organiseert De Fruitmotor bij Geofort in Herwijnen een feestelijke bijeenkomst voor iedereen met hart voor natuur en landschap. Belangrijk onderdeel is de ondertekening van een manifest met acties waarmee iedereen bij kan dragen aan een mooier en biodiverser landschap van Rivierenland.

 

Manifest voor een mooie regio

Hoe zorgen we samen voor een mooi gebied waar het fijn leven is voor mens, dier en natuur? Door deze wens met heel veel mensen te delen, samen vorm te geven en vervolgens waar te gaan maken. De afgelopen maanden is samen met verschillende organisaties uit het gebied hard gewerkt aan een landschaps- en biodiversiteitsvisie voor Rivierenland. Het ‘manifest’ roept iedereen op om concreet bij te dragen aan deze visie. Op het feest presenteren en ondertekenen belangrijke landschapspartners uit Rivierenland het manifest. Zo bundelen we onze krachten om tot en met 2030 samen te werken. Inwoners met hart voor biodiversiteit en een mooi landschap zijn net zo belangrijk en van harte welkom om het Manifest te ondertekenen.

 

Feest met en voor de regio

Naast de ondertekening van het manifest is een feestelijk en interessant programma georganiseerd. Prof dr. Ingrid Visseren-Hamakers van de Radboud Universiteit in Nijmegen spreekt over het belang van biodiversiteit en verschillende inspirerende sprekers vertellen hoe zij zich inzetten voor natuur en landschap van het gebied. Muziek is er ook, van woordkunstenaar de Droominee en van Varikse cabaretière Manon Kroezen. En natuurlijk wordt er geproost met Krenkelaar cider van De Fruitmotor. 

 

Iedereen is welkom

De middag begint om 13.00 en duurt tot 17.00u en is na aanmelden gratis bij te wonen. De locatie van het feest is het Geofort, Nieuwe Steeg 74, in Herwijnen. Aanmelden kan op www.gonzend.nl/agenda/manifeest. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden.

Op www.gonzend.nl/manifest publiceert De Fruitmotor het Manifest en kan iedereen die mee wil doen online mee tekenen (vanaf half juni). 

 

Gonzend Rivierenland is een programma van De Fruitmotor en wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal FruitDelta Rivierenland, de provincie Gelderland, Betuwewind en Rabobank West-Betuwe.