Bijeenkomst Werkgroep Verdienmodellen

Op donderdag 11 februari van 10:00 - 12:00 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Verdienmodellen plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Sanne Hooiveld via sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl. 

 

Werkgroep Verdienmodellen

Het realiseren van verdienmodellen voor boeren die biodivers ondernemen is een cruciale succesfactor voor biodiversiteitsherstel. Veel veehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan kan deze ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. Daarom werken wij aan verdienmodellen voor biodiversiteit: boeren die biodivers ondernemen, worden daar adequaat voor beloond. Daarnaast is het belangrijk dat investeringen in het verbeteren van biodiversiteit in de openbare ruimte worden beloond bij het gunnen van aanbestedingen en projecten. Ook dit willen wij mogelijk maken.

Lees meer