Update project Innovatiefonds: Bloeiend Nieuwegein

In project Bloeiend Nieuwegein werkt een coalitie, bestaande uit burgerinitiatieven Bloeiend Nieuwegein, Groen doet Goed en de gemeente Nieuwegein, samen aan biodiversiteitsherstel. Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.

Project Bloeiend Nieuwegein is één van de 8 projecten die een financiële bijdrage ontving uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Door Josien van Harten

De Nieuwegeinse wijk Batau Noord werd geïnspireerd door de aangelegde wilde bloemenweides in Batau Zuid en Zandveld en krijgt maar liefst drie wilde bloemenweides! Deze weides werden op 8 en 9 maart aangelegd. Ons burgerinitiatief Bloeiend Nieuwegein heeft als doel verhoging van biodiversiteit ofwel ‘Maak plaats voor wilde bloemen’ en hierbij betrekken we jeugd en buurt. Daar gaat nu ook de wijk Batau -Noord mee aan de slag. De wilde bloemenweide hier biedt lesmateriaal voor de leerlingen, direct naast de Evenaar, Veldrakker en Toverfluit. We kijken bijvoorbeeld naar: welke bloemen groeien er, is er verschil tussen de bloemen in zon en schaduw? Groen doet Nieuwegein Goed biedt hier leuke lesmaterialen voor aan.

Het bepalen van de locaties voor wilde bloemenweides was een goede samenwerking tussen het wijknetwerk Batau – Noord, Openbaar Domein Nieuwegein en Bloeiend Nieuwegein: dicht bij een school of kinderdagverblijf/bso, geen invloed van verkeer, passend in de omgeving. De buurt is vooraf geïnformeerd via wijkbrieven, facebook en aanliggende woningen hebben een papieren buurtbericht ontvangen. De gemeente neemt deze strook op in het onderhoudsprogramma.

 

 

Met de graafmachine gaan we aan de slag om de bloemenweides in Nieuwegein aan te leggen. Ook zie je hier het ooievaarsnest in de wijk.

 

Doe ook mee!

Ook geïnspireerd? Neem dan contact met ons op via josien@bloeiendnieuwegein.nl. 

 

Bloeiend Nieuwegein wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds, educatieve invulling van Groen doet Nieuwegein Goed - een samenwerking van de gemeente Nieuwegein -, subsidie vanuit de provincie Utrecht en een bijdrage van wijknetwerk Batau- Noord. De deskundige uitvoer wordt gedaan door Van Wijk Groen.