Skip to main content

Boek Levende bermen toont het nut van de berm

Van meest saaie plek naar ecologische broedplaats


Nederland heeft een zeer dicht wegennet. Langs al die wegen liggen bermen. Die stroken grond beslaan, inclusief die langs het spoor en de waterwegen, samen een enorm oppervlakte: ruim twee miljoen hectare! En toch kijken we daar meestal niet naar. Dat is jammer.


Groene linten in ons landschap

Bermen zijn belangrijke toevluchtsoorden voor allerlei planten en dieren. Het zijn de groene linten in ons landschap die gebieden verbinden. Terecht – en gelukkig ook – dat de berm een gespreksonderwerp was in de recente waterschapsverkiezingen. ‘Alle bermen bij provinciale wegen ecologisch beheren’, was een vraag bij de online stemhulp van de verkiezingen.  

 

Hoge natuurwaarde

Uit onderzoek blijkt dat de potentiële natuurwaarde van bermen hoog is. Niets voor niets is infranatuur (waar bermen onder vallen) een belangrijk thema van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Door slim ontwerp en beheer kunnen bermen een grote bijdrage leveren aan de versterking van biodiversiteit, landschap en ecosystemen. Tenminste als ze goed worden beheerd. Geen stroken meer met soortenarm ruig gras, maar rijke ‘bonte bermen’.

 

Op pad met de bermfotograaf

Hoe mooi en waardevol ‘bonte bermen’ zijn, weet fotograaf en landschapsarchitect Rita van Biesbergen als geen ander. Zij fotografeerde een jaar lang de bermen van de Weg van de Toekomst, de N329 bij Oss. Hier zijn op een vernieuwende manier niet alleen de weg, maar ook de bermen aangepakt. “Door met mijn camera af te dalen naar de wereld van de berm vond ik het juiste standpunt. De blik niet gericht op de weg, de auto slechts zichtbaar als passant op de achtergrond. Het universum van de berm is een onopgemerkte parallelle wereld, waar de rest van de wereld aan voorbij vliegt”, aldus Van Biesbergen.   

 

Van fotoverslag naar bermenboek 

Haar uitgebreide fotoverslag vormde het startschot voor een bijzondere uitgave: het boek Levende bermen, over ecologie en architectuur van de wegberm, waarin de ecologie en de architectuur van de berm met elkaar worden verbonden.

Levende bermen bevat naast prachtige natuurfoto’s ook een schat aan informatie en inspiratie over het beheren van ecologische bermen. Met essays over de ecologische en architectonische waarde van de berm, over de geschiedenis en problematiek van ecologisch bermbeheer, aanbevelingen voor een natuurvriendelijk bermbeheer en een uitgebreide toelichting over de vernieuwende aanpak van de N329-bermen. Een Atlas van favoriete bermen toont ruim twintig voorbeelden van inspirerende oude en nieuwe bermen.

 

Benut de berm

Levende bermen laat zien dat de vaak vergeten stroken land waardevol zijn. De berm is niet enkel het domein van wegenbouwers, van veiligheid en functionaliteit, maar vooral ook van de natuur. Laten we rijk bloeiende, levende bermen maken, die zorgvuldig en mooi zijn vormgegeven. Waar vlinders en bijen van genieten, en wijzelf ook.


Lees Levende bermen

Het boek Levende bermen, over ecologie en architectuur van de wegberm kun je bestellen via Uitgeverij Blauwdruk. Uitgeverij Blauwdruk maakt publicaties over landschapsarchitectuur, stedenbouw, erfgoed, cultuur, natuur en tuinarchitectuur.

 

Meer informatie

Vragen? Stel ze gerust via info@uitgeverijblauwdruk.nl