Skip to main content

Cascade: delfstoffenwinning en natuurontwikkeling

Cascade is de vereniging van oppervlaktedelfstoffenwinners in Nederland. Oppervlaktedelfstoffen zijn en blijven niet alleen nodig voor de grote bouwopgave die Nederland kent (ruim 900.000 woningen tot 2030), maar ook voor alle bijbehorende infra en de grote opgaven die we hebben in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie. Primaire grondstoffen worden gewonnen uit de Nederlandse bodem.

Winningsprojecten leveren echter niet alleen de onmisbare bouwgrondstoffen, ook worden middels de winningsprojecten rivieren verruimd en worden zo overstromingen voorkomen bij hoogwater. Daarnaast worden met winningsprojecten buffergebieden gerealiseerd, om zo water vast te houden dat ingezet kan worden in droge tijden.

Er zijn maar weinigen die zich realiseren dat delfstoffenwinners daarnaast de hofleveranciers zijn van natuurgebieden en zorgen voor een enorme toename van de biodiversiteit! Uit het onderzoek ‘Delfstofwinning en Natuur’, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en De Vlinderstichting, blijkt dat de effecten van delfstoffenwinningsprojecten zeer positief zijn voor de natuur en biodiversiteit. Deze bijzondere natuurwaarden ontstaan onder meer doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd, waardoor schrale, voedselarme omstandigheden ontstaan en zeer gewenste (nieuwe) natuur zich kan ontwikkelen.

Op dit moment werkt Cascade aan een handleiding specifiek voor de soortgroepen van bestuivers, waarmee de sector projectlocaties zo in kan richten dat deze het perfecte leefgebied vormen voor deze bestuivers. Op deze manier willen Cascade en haar leden nog meer bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit en de leefbaarheid van Nederland!

Ga naar het onderzoeksrapport 'Delfstofwinning en Natuur'