Skip to main content

Deltaplan publiceert leidraad voor gebiedsgerichte aanpak biodiversiteitsherstel

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Samenwerking tussen verschillende gebieden in Nederland is cruciaal, want biodiversiteit kent geen scherpe grenzen. De afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan een leidraad voor een gebiedsgerichte aanpak van biodiversiteitsherstel. De leidraad is ontwikkeld door de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ van het Deltaplan, met als doel organisaties en instanties die regionaal willen werken aan biodiversiteitsherstel op weg te helpen.

In de leidraad beschrijft de werkgroep wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Ook wordt toegelicht welke processtappen volgens de werkgroep nodig zijn voor een succesvol gebiedsproces. Via onderstaande button is de leidraad te downloaden.

 

Vragen over de leidraad? Stuur dan een email naar info@samenvoorbiodiversiteit.nl.

 

Download de leidraad gebiedsgerichte aanpak